ua / en

📚Публікації

Уклонение от налогов и эффективность налогового поведения: анализ на основе системно-динамического похода.

Авт.: Т.В. Меркулова, Т.В. Біткова.
Государство и бизнес. Вопросы теории и практики: моделирование, менеджмент, финансы: Материалы П Международной конференции. Санкт-Петербург, 20-21 апреля 2010 г./ под общ. ред. В.А. Волкова, В.А. Курзенева, Н.А. Тарасова. – СПб.: Изд-во СЗАГС, 2010, 276 с.(с.97-104).

Моделювання організаційних процесів на підприємствах у галузі надання проектно-консалтингових послуг

Авт.: Е.О.Ковпак.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, Донецький національний університет,  м.Донецьк – 2011, с.20.

Оценка числа пользователей социальных сетей.

Авт. Е.Кононова.
Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні», випуск 22. Львівський нац. університет імені І.Франка, 2010. – с.176-180.

Моделі організаційних процесів на підприємствах на підприємствах проектно-консалтингових послуг

Авт.: Е.О.Ковпак.
Збірник наукових праць. Вісник національного технічного університету «ХПІ», 8-1′2011. – с.116-122.

Моделі визначення об′ємів контрафактної продукції.

Авт.: Тимошенко Ю.Г. 
Науковий журнал «Економіка: проблеми теорії та практики», випуск №265, 2010. – с.1149-1157.

Формирование комплекса моделей защиты интеллектуальной собственности.

Авт.: Тимошенко Ю.Г.
Науковий журнал «Економіка: проблеми теорії та практики», випуск №265, 2010. – с.1149-1157.

Небезпеки і ризики сучасної економіки

Авт.: Гузненков Ю.Г., Коломыэць Г.М.
Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна №935, Екон.  серія,- Харків, 2011.- с.22-27.

Исследование конкурентного взаимодействия онлайновых социальных сетей.

Авт.: Кононова К.Ю.
Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна №935, Екон.  серія,- Харків, 2011.- с.159-166.

Категорія «Ризиків» в дискурсі сучасної економічної теорії.

Авт.: Гузненков Ю.Г., Коломієць Г.М.
Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна №921, Екон.  серія,- Харків, 2010.- с.29-34.

Об использовании статистического метода при описании технологических процессов производственно-технических систем.

Авт.: Меркулова Т.В., Пигнастый О.М. 
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал №8(150), частина 1, м. Луганськ, 2010, с.204-210 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13