ua / en

Навчальні плани

📒 Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика»
  • спеціальність 051 «Економіка»
  • освітній рівень - бакалавр
Форма навчання
Денна Заочна
Навчальний планНавчальний план
Робочі навчальні планиРобочі навчальні плани

📒 Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика»
  • спеціальність 051 «Економіка»
  • освітній рівень - магістр
Форма навчання
Денна Заочна
Навчальний планНавчальний план
Робочі навчальні планиРобочі навчальні плани

📒 Освітньо-професійна програма «Прикладна економіка»
  • спеціальність 051 «Економіка»
  • освітній рівень - магістр
Форма навчання
Денна Заочна
Навчальний планНавчальний план
Робочі навчальні планиРобочі навчальні плани