ua / en

Економічна кібернетика

 

     Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика», 
спеціальність 051 «Економіка»

      Наряду з фундаментальними знаннями економічної теорії та поглибленою підготовкою з математики, наші випускники володіють методологією системного аналізу, інструментарієм моделювання економіки та бізнес процесів, сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями. 

Серед економічних спеціальностей «Економічну кібернетику» можна віднести до фундаментальних університетських спеціальностей. Вона базується на трьох «китах»: економіка, моделювання та комп'ютерні технології. У відповідності з цим, навчальна програма складається з наступних блоків: 
  • економічна підготовка (сучасні економічні теорії, інвестиційний аналіз, податки та податкова політика, управління проектами, управління ризиком у реальному секторі економіки та ін.);
  • економіко-математичне моделювання (прикладна економетрика, теорія інтелектуальних систем прийняття рішень, моделювання бізнес-процесів, сучасні технології моделювання економічних процесів та ін.);
  • комп'ютерні технології (корпоративні інформаційні системи, web-програмування, е-комерція, інформаційний менеджмент та ін.).

На базі ґрунтовної теоретичної та математичної підготовки формуються необхідні знання сучасного економіста-аналітика, який володіє технологією моделювання та аналізу бізнес-процесів, основами програмування та сучасними комп'ютерними технологіями для вирішення економічних задач. Навчання здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також за кошти фізичних та юридичних осіб. Передбачені дві форми навчання: денна та заочна (дистанційна).

 

Форма навчання
Денна Заочна
Навчальний планНавчальний план
Робочі навчальні планиРобочі навчальні плани

Форма навчання
Денна Заочна
Навчальний планНавчальний план
Робочі навчальні планиРобочі навчальні плани

Робочі програми навчальних дисциплін 2020-2021 н.р

  • перший (бакалаврський)
1 курс
Навчальна дисципліна Викладач
Вища математика
Свіщова Євгенія Віталіївна
ІнформатикаГузненков Юрій Георгійович
Вступ др фахуДаніч Віталій Миколайович
МікроекономікаДмитренко Олександр Володимирович
Політична економіяЧатченко Тетяна Вікторівна
Господарське правоТітомир Олена Сергіївна
Регіональна економікаТернова Ірина Анатоліївна
Основи підприємництваМаксимов Михайло Сергійович
Іноземна моваГуторов Олександр

2 курс
Навчальна дисципліна Викладач
Програмні оболонки і пакетиГузненков Юрій Георгійович
Менеджмент проектів
Кононова Катерина Юріївна
Богданова Ганна Сергіївна
Теорія ймовірностей та математична статистикаСазонова Олена Станіславівна
Бухгалтерський облік
Косата Інна Анотоліївна
Спеціальні розділи з вищої математикиПетрова Анжела Юріївна
Статистика
Чала Тетяна, Корепанов Георгій
Оптимізаційні методи та моделіЗабуга Сергій Іванович
Фінанси та кредитЛаврик Олександр Леонідович

3 курс
Навчальна дисципліна Викладач
Міжнародна економікаНосова Ольга Валентинівна
Дискретне моделюванняБіткова Тетяна Вікторівна
Моделювання економіки 1Біткова Тетяна Вікторівна
Актуарні розрахункиЯнцевич Артем Артемович
ЕконометрикаПетрова Анжела Юріївна
Теорія ігор та її застосування в економічному аналізіЯнцевич Артем Артемович
Економічна кібернетикаДаніч Віталій Миколайович
Інтернет-маркетингНазаренко Наталія Валентинівна
Методи прийняття рішеньЗубова Віталіна Вікторівна
Технології проектування та адміністрування БД і СДДаніч Віталій Миколайович

4 курс
Навчальна дисципліна Викладач
Моделювання економіки 2Меркулова Тамара Вікторівна
Моделі економічної динамікиМеркулова Тамара Вікторівна
Імітаційне моделювання Біткова Тетяна Вікторівна
Моделювання ланцюгів постачаньБіткова Тетяна Вікторівна
Методи прогнозуванняЛубенець Сергій Васильович
Інформаційний бізнесЛубенець Сергій Васильович
Інформаційні системи і технології в управлінніСазонова Олена Станіславівна
Інтелектуальні системи аналізу данихКононова Катерина Юріївна
Прикладні задачі моделювання економічних процесівНіколаєва Олена Георгіївна
Янцевич Артем Артемович
Фінансовий аналізГребенюк Наталія 
Цінні папери та фондовий ринокСтеценко Тетяна
Виробнича (ознайомча) практикаПетрова Анжела Юріївна

  • другий(магістерський)
1 курс
Навчальна дисципліна Викладач
Податки та податкова політика Меркулова Тамара Вікторівна
Світова економіка та глобалізація Носова Ольга Валентинівна
Сучасні економічні теоріїНосова Ольга Валентинівна
Економічна кібернетикаДаніч Віталій Миколайович
Сучасні технології моделювання економічних процесівКононова Катерина Юріївна
Прикладна економетрика 1Зубова Віталіна Вікторівна
Прикладна економетрика 2Зубова Віталіна Вікторівна
Математичні методи і моделі ринкової економікиНіколаєва Олена Георгіївна
Моделювання бізнес-процесівЗубова Віталіна Вікторівна


2 курс
Навчальна дисципліна Викладач
Е-комерція Лубенець Сергій Васильович
Сучасні технології моделювання економічних процесів
 Кононова Катерина Юріївна
Переддипломна практика Меркулова Тамара Вікторівна
Економічна кібернетикаДаніч Віталій Миколайович
Інвестиційний аналізГребенюк Наталія