ua / en

Економічна кібернетика

 

     Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика», 
спеціальність 051 «Економіка»

      Наряду з фундаментальними знаннями економічної теорії та поглибленою підготовкою з математики, наші випускники володіють методологією системного аналізу, інструментарієм моделювання економіки та бізнес процесів, сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями. 

Серед економічних спеціальностей «Економічну кібернетику» можна віднести до фундаментальних університетських спеціальностей. Вона базується на трьох «китах»: економіка, моделювання та комп'ютерні технології. У відповідності з цим, навчальна програма складається з наступних блоків: 
  • економічна підготовка (сучасні економічні теорії, інвестиційний аналіз, податки та податкова політика, управління проектами, управління ризиком у реальному секторі економіки та ін.);
  • економіко-математичне моделювання (прикладна економетрика, теорія інтелектуальних систем прийняття рішень, моделювання бізнес-процесів, сучасні технології моделювання економічних процесів та ін.);
  • комп'ютерні технології (корпоративні інформаційні системи, web-програмування, е-комерція, інформаційний менеджмент та ін.).

На базі ґрунтовної теоретичної та математичної підготовки формуються необхідні знання сучасного економіста-аналітика, який володіє технологією моделювання та аналізу бізнес-процесів, основами програмування та сучасними комп'ютерними технологіями для вирішення економічних задач. Навчання здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також за кошти фізичних та юридичних осіб. Передбачені дві форми навчання: денна та заочна (дистанційна).

2023-2024 н.р.

2022-2023 н.р.

Робочі програми навчальних дисциплін

перший (бакалаврський)другий(магістерський)
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс  
4 курс