ua / en

Економічна кібернетика

 

     Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика», 
спеціальність 051 «Економіка»

      Наряду з фундаментальними знаннями економічної теорії та поглибленою підготовкою з математики, наші випускники володіють методологією системного аналізу, інструментарієм моделювання економіки та бізнес процесів, сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями. 

Серед економічних спеціальностей «Економічну кібернетику» можна віднести до фундаментальних університетських спеціальностей. Вона базується на трьох «китах»: економіка, моделювання та комп'ютерні технології. У відповідності з цим, навчальна програма складається з наступних блоків: 
  • економічна підготовка (сучасні економічні теорії, інвестиційний аналіз, податки та податкова політика, управління проектами, управління ризиком у реальному секторі економіки та ін.);
  • економіко-математичне моделювання (прикладна економетрика, теорія інтелектуальних систем прийняття рішень, моделювання бізнес-процесів, сучасні технології моделювання економічних процесів та ін.);
  • комп'ютерні технології (корпоративні інформаційні системи, web-програмування, е-комерція, інформаційний менеджмент та ін.).

На базі ґрунтовної теоретичної та математичної підготовки формуються необхідні знання сучасного економіста-аналітика, який володіє технологією моделювання та аналізу бізнес-процесів, основами програмування та сучасними комп'ютерними технологіями для вирішення економічних задач. Навчання здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також за кошти фізичних та юридичних осіб. Передбачені дві форми навчання: денна та заочна (дистанційна).

 

Форма навчання
Денна Заочна
Навчальний планНавчальний план
Робочі навчальні планиРобочі навчальні плани

Форма навчання
Денна Заочна
Навчальний планНавчальний план
Робочі навчальні планиРобочі навчальні плани

Робочі програми навчальних дисциплін 2020-2021 н.р

1 курс
Навчальна дисципліна Викладач
Вища математика
 Свіщова Євгенія Віталіївна
Інформатика Гузненков Юрій Георгійович

2 курс
Навчальна дисципліна Викладач
Програмні оболонки і пакети Гузненков Юрій Георгійович

3 курс
Навчальна дисципліна Викладач
Міжнародна економікаНосова Ольга Валентинівна
Дискретне моделюванняБіткова Тетяна Вікторівна
Моделювання економіки 1Біткова Тетяна Вікторівна

4 курс
Навчальна дисципліна Викладач
Моделювання економіки 2Меркулова Тамара Вікторівна
Моделі економічної динамікиМеркулова Тамара Вікторівна
Імітаційне моделювання Біткова Тетяна Вікторівна
Моделювання ланцюгів постачаньБіткова Тетяна Вікторівна
Методи прогнозуванняЛубенець Сергій Васильович
Інформаційний бізнесЛубенець Сергій Васильович


5 курс
Навчальна дисципліна Викладач
Податки та податкова політика  Меркулова Тамара Вікторівна
Світова економіка та глобалізація  Носова Ольга Валентинівна
Сучасні економічні теорії Носова Ольга Валентинівна6 курс
Навчальна дисципліна Викладач
Е-комерція Лубенець Сергій Васильович