ua / en

Економічна кібернетика

     Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика», спеціальність 051 «Економіка»

      Наряду з фундаментальними знаннями економічної теорії та поглибленою підготовкою з математики, наші випускники володіють методологією системного аналізу, інструментарієм моделювання економіки та бізнес процесів, сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.
      Серед економічних спеціальностей «Економічну кібернетику» можна віднести до фундаментальних університетських спеціальностей. Вона базується на трьох «китах»: економіка, моделювання та комп'ютерні  технології. У відповідності з цим, навчальна програма складається з наступних блоків:
      1) економічна підготовка (сучасні економічні теорії, інвестиційний аналіз, податки та податкова політика, управління проектами, управління ризиком у реальному секторі економіки та ін.);
      2) економіко-математичне моделювання (прикладна економетрика, теорія інтелектуальних систем прийняття рішень, моделювання бізнес-процесів, сучасні технології моделювання економічних процесів та ін.);
      3) комп'ютерні технології (корпоративні інформаційні системи, web-програмування, е-комерція, інформаційний менеджмент та ін.).
     На базі ґрунтовної теоретичної та математичної підготовки формуються необхідні знання сучасного економіста-аналітика, який володіє технологією  моделювання та аналізу бізнес-процесів, основами програмування та сучасними комп'ютерними технологіями для вирішення економічних задач.
     Навчання здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також за кошти фізичних та юридичних осіб. Передбачені дві форми навчання: очна та заочна (дистанційна).
    
     Інформаційні пакети

   Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика», спеціальність 051 «Економіка», освітній рівень - бакалавр

     Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика», спеціальність 051 «Економіка», освітній рівень - магістр