ua / en

📚Монографії та підручники (вибірково)

Інтелектуальні системи аналізу даних: нав.-мет. посібник

Кононова К.Ю. Інтелектуальні системи аналізу даних: нав.-мет. Посібник // ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. - 100 с.

Машинне навчання: методи та моделі : [підручник]

Кононова К. Ю. Машинне навчання: методи та моделі : [підручник] - Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. - 307 с.

Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем: Монографія

  • Меркулова Т.В. Податкове регулювання розподілу доходів: математичний аналіз / Т.В. Меркулова, А.А. Янцевич // Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. - Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. - 456 с. Англ. мова, польск. мова, рос. мова, укр. мова. - С. 133-143. (розділ монографії)
  • Даніч В.М. Моделювання динаміки комунікативних властивостей суб'єктів соціуму/ В.М. Даніч //Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. - Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. - 456 с. Англ. мова, польск. мова, рос. мова, укр. мова. - С. 297-308. (розділ монографії)

Монографія під науковою редакцією доцента Біткової Т.В.

Рекомендована до друку Вченою радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, протокол № 7 від 24 червня 2019 р.: 

  • Каразінський Університет у Харкові - Університет ім. Адама Міцкевича в Познані: 50 років співпраці (1967-2017) = Uniwersytet Karaziński w Charkowie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 50 lat współpracy (1967-2017) / за наук. ред. Т. Біткової, М. Міколайчика = pod red. naukową T. Bitkowej, M. Mikołajczyka. - Харків: Раритети України = Poznań: Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2019. - 288 с.: укр., polsk.

Вища математика. Математичний аналіз. Підручник.

Вища математика. Математичний аналіз. Підручник. В.Г. Михайленко, С.І. Забуга, Н.В. Назаренко. - Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. - 143 с.

Влияние налогобложения на распределение доходов: математический анализ

Меркулова Т.В. Влияние налогобложения на распределение доходов: математический анализ / Т.В. Меркулова, А.А. Янцевич // Информационная экономика: этапы развития, методыуправления, модели : монография / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. - Харьков, ВШЭМ - ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. - 668 с. - С. 342-353. ISBN 978-80-89654-45-1 (раздел в монографии)

Мультиагентна модель податкової конкуренції: припущення та експерименти

Меркулова Т.В. Мультиагентна модель податкової конкуренції: припущення та експерименти / Т.В. Меркулова, Г.В. Акулова // Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. - Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. - 432 с. Англ. мова, польск. мова, рос. мова, укр. мова. - С. 119-131. (розділ монографії)

Максимов М.С. автор розділу монографії, що видана провідним іноземним видавництвом наукової літератури

Mykhailo Maksymov. ASPiRin Methodics of Business-Planning/ Economic and Financial Challenges for Eastern Europe // Proceeding of the 9th International Conference on the Economies of the Balkan and Eastern European Countries in the Changing World (EBEEC) in Athens, Greece, 2017: Springer Proceeding in Business and Economics, 2019 - P. 435 - 444.

Інформаційно-математичні моделі ринку освітніх послуг

Даніч В.М., Могилевска Н. Інформаційно-математичні моделі ринку освітніх послуг // Моделирование процессов управления в информационной экономике. Монография / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. - Бердянск, Издатель Ткачук А.В., 2017. - 386 с. - С. 305-313.

Економічний ризик та методи його вимірювання (навчальний посібник)

Меркулова Т.В., Янцевич А.А., Зубова В.В. Економічний ризик та методи його вимірювання // Навчальний посібник. - ХНУ імені В. Н. Каразіна, - 2017. - 154 с.

1  2