ua / en

Навчальний процес

Студенты кафедры экономической кибернетики и прикладной экономики

  • Бакалавр (4 роки, денна та заочна форма навчання) освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» спеціальність 051 Економіка.
  • Магістр (1 рік 4 місяці, денна та заочна форма навчання) освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» та «Прикладна економіка» спеціальність 051 Економіка.