ua / en

📚Конференції

Секція "Цифрова економіка:моделі та методи аналізу"

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених
"Виклики та шляхи сприяння економічному розвиткові України на тлі світових тенденцій" (присвячена 85-річчю заснування економічного факультету) 

19-20 квітня 2019 р.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Секція "Моделі та методи аналізу «зеленої економіки» та сталого розвитку"

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
"Соціально-економічний розвиток економіки:виклики та шляхи стабілізації" (20-21 квітня 2018 р.)
Секція "Моделі та методи аналізу «зеленої економіки» та сталого розвитку" 


 • АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ «ЗЕЛЕНОГО» РАЗВИТИЯ - Брагилевский Ю.О. (Ковпак Э.А., к.э.н., доцент)
 • УПРАВЛІННЯ УТИЛІЗАЦІЄЮ ВІДХОДІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА РЕАЛІЇ УКРАЇНИ - Гальчук Ю. В. (Меркулова Т. В., д.е.н., професор)
 • АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ДИНАМІКИ ЦІН НА КРИПТОВАЛЮТИ - Гаркава А.О. (Ковпак Е.О., к.е.н., доцент)
 • АЛГОРИТМ ОЦІНКИ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ПРИВАТНОГО ДОМОГОСПОДАРСТВА СОНЯЧНОЮ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКОЮ - Дашевська О.О. (Ковпак Е.О., к.е.н., доцент)
 • ЗЕЛЕНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ: ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ - Камай М. І. (Тітомир О. С.)
 • ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ТЕНДЕНЦІЙ - Кириченко Т.М. (Меркулова Т.В., д.е.н.)
 • ПРОБЛЕМИ ВОЛАТИЛЬНОСТІ КУРСУ КРИПТОВАЛЮТИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ. - Лузанова О.С. (Максимов М.С.)
 • ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ТЕНЕВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ - Мищенко Т. А. (Николаева Е. Г, к. ф-м. н., доцент)
 • МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ У СФЕРІ ТОРГОВЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ADONIS - Пімченко Н.В. (Біткова Т.В., к.е.н., доцент)
 • ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА ХЛІБОБУЛОЧНІ ВИРОБИ - Рибакова А.С. (Ніколаєва О.Г., к.ф-м.н., доцент)
 • АНАЛИЗ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ МЕТОДАМИ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА - Скрыпник А.А. (Кононова Е.Ю., д.э.н.)
 • ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАСКАДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ - Тараненко Л.Г. (Меркулова Т.В., д.э.н., профессор)
 • МОДЕЛЮВАННЯ ВВП УКРАЇНИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОКАЗНИКІВ БАНКІВСЬКОЇ АКТИВНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ - Тіхоновська Є.Д. (Зубова В.В., викладач)
 • ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІТ-МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАВДАНЬ СКОРИНГУ - Туманова Ю.Г. (Ковпак Е.О., к.е.н., доцент)
 • ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ З УРАХУВАННЯМ ПОВЕДІНКОВИХ ФАКТОРІВ - Усачова А.С. (Кононова К.Ю., д.е.н., доцент)
 • МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ - Шевченко Т.А. (Николаева Е.Г., к.ф-м. н., доцент)

Цифрова економіка

Меркулова Т.В. Цифрова економіка та ІТ-сектор: емпіричні аспекти взаємозв'язку / Т.В. Меркулова // Цифрова економіка: зб. мат. Національної наук.-метод. конф., 4-5 жовтня 2018 р., м. Київ. - К.: КНЕУ, 2018. - 407, [1] - С. 267-270.

The Fifth International Economic Conference - IEC 2017 «Models of national economy development: yesterday, today, tomorrow» (Tbilisi)

Merkulova T.V. Experiment in economic analysis: experience vs skepticism // Business-Engineering. International Scientific Journal. Materials of the Fifth International Economic Conference - IEC 2017 «Models of national economy development: yesterday, today, tomorrow». - № 3. - Tbilisi. - P. 429. - 208-210 pp.

У рамках проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених: «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки України» (22-23 квітня 2016 року) відбулося засідання секції "Інформаційна економіка: актуальна методологія та технології моделювання"

Міжнародна конференція "ECOLOGICAL PERFORMANCE IN A COMPETITIVE ECONOMY"

konf-Bucharest-sertificate.jpg3-4 березня 2016 р. проф. Меркулова Т.В. та доц. Кононова К.Ю. взяли участь у роботі Міжнародної конференції "ECOLOGICAL PERFORMANCE IN A COMPETITIVE ECONOMY" з доповіддю "ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: EMISSION CONTROL INSTRUMENTS"

ABSTRACT
The article deals with the following aspects of environmental safety: public interest in the issue; experience of the market schemes implementation (ETS); institutional mechanisms (pricing instruments, emission taxes); case study of Ukraine. The analysis shows that public interest to the global warming decreased in recent years. Although the question "who should make a major contribution to reduce emission" remains debatable, the correlation between countries' economic development and public opinion about who should make a major contribution to reduce emission is low. International experience of market and institutional approaches implementation to reduce emission was analyzed and the main problems have been identified. Environmental management system (standard 14001) was also considered as one of the institutional instruments, and case study of ISO standard implementation in Ukraine was analyzed. Authors support the integrated approach to reduce emission, which combines the institutional and market instruments. It seems more adaptive to specific national conditions and more productive to ensure environmental safety and sustainable well-being development.
         KEYWORDS
emission trade scheme, emission tax, quantity and price instruments, environmental management system

Kononova-HAICTA-1.jpg17-20 вересня 2015 р. доцент кафедри Кононова К.Ю. прийняла учать у роботі Міжнародної Конференції з інформаційно-комунікаційних технологій - HAICTA-2015 з доповіддю «Деякі аспекти вимірювання ІКТ: порівняльний аналіз електронних показників»

Международная научно-практическая конференция "Прогнозирование социально-экономических процессов"

10-12 сентября 2015 г. в Бердянске состоялась очередная Международная научно-практическая конференция "Прогнозирование социально-экономических процессов". На пленарном заседании с докладом "Измерение доверия: сравнительный анализ методов" выступила профессор Тамара Викторовна Меркулова

Засідання секції 26/03/2015 відбулося чергове засідання секції "Соціально-економічний розвиток: моделі та прогнози" Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених
Керівник - проф.. Меркулова Т.В.
Секретар - доц. Кононова К.Ю.

14th EBES Conference - Barcelona

EBES 201423-25 октября 2014 г. доц. Кононова Е.Ю приняла участие в 14ой международной конференции EBES с докладом «Моделирование эволюционных процессов в экономике: мультиагентный подход»

1  2  3  4