ua / en

📚Конференції (вибірково)

CEUR Workshop 
 Machine Learning Methods and Models, Predictive Analytics and Applications 2021
09.04.2021 року у Харківському національному економічному університетівідбулась міжнародна науково-практична конференція«Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» (MPSESM-2021)
Формат проведення CEUR Workshop: змішаний формат (онлайн, офлайн)
Кафедра економічної кібернетики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна представила доповіді:

 • DETERMINANTS OF SOCIAL TRUST: ANALYSIS USING MACHINE LEARNING METHODS 
  - Tamara Merkulova, Hanna Bohdanova
 • COVID-19 MEASURES SENTIMENT ANALYSIS BASED ON A SOCIAL NETWORK DATASET
   - Kateryna Kononova, Rostyslav Lutsenko
Merkulova,Bohdanova.jpglutsenko_kononova.jpg

The 8th International Economic Conference - IEC 2020: «National Models of the Economic Development: Yesterday, Today, Tomorrow» (October 22, 2020, Tbilisi, Georgia)

Брали участь професор Меркулова Т.В., ст. викладач Дейнека М.О., ст.викладач Тітомир О.С.
Публікація статті «Неравенство и инновации: эмпирический анализ связи» («Inequality and innovation: an empirical analysis of the relationship») в міжнародному економічному журналі «Business-Engineering».

The 7th International Economic Conference – IEC 2019 «National Models of the Economic Development: Yesterday, Today, Tomorrow» (Tbilisi)

Брали участь професор Меркулова Т.В. та  старший викладач Зубова В.В.

Меркулова Т. В. Использование алгоритма Гейла-Шепли для решения экономических задач / Т. В. Меркулова, В. В. Зубова. // Business-Engineering. Quarterly refereed and reviewed international scientific journal. - 2019. -№3. - С. 140-144.

ІІ Національна науково-методична конференція «ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА»

Меркулова Т. В. Матчинг банківських продуктів і клієнтів з використанням алгоритму Гейла-Шеплі / Меркулова Т. В., Зубова В. В. // Цифрова економіка : зб. матеріалів ІІ Нац. наук.-метод. конф., 17-18 жовт. 2019 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: Д. Г. Лук'яненко (голова) та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2019. - С. 571-573.

Секція "Моделі та методи аналізу «зеленої економіки» та сталого розвитку"

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
"Соціально-економічний розвиток економіки:виклики та шляхи стабілізації" (20-21 квітня 2018 р.)
Секція "Моделі та методи аналізу «зеленої економіки» та сталого розвитку" 


 • АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ «ЗЕЛЕНОГО» РАЗВИТИЯ - Брагилевский Ю.О. (Ковпак Э.А., к.э.н., доцент)
 • УПРАВЛІННЯ УТИЛІЗАЦІЄЮ ВІДХОДІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА РЕАЛІЇ УКРАЇНИ - Гальчук Ю. В. (Меркулова Т. В., д.е.н., професор)
 • АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ДИНАМІКИ ЦІН НА КРИПТОВАЛЮТИ - Гаркава А.О. (Ковпак Е.О., к.е.н., доцент)
 • АЛГОРИТМ ОЦІНКИ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ПРИВАТНОГО ДОМОГОСПОДАРСТВА СОНЯЧНОЮ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКОЮ - Дашевська О.О. (Ковпак Е.О., к.е.н., доцент)
 • ЗЕЛЕНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ: ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ - Камай М. І. (Тітомир О. С.)
 • ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ТЕНДЕНЦІЙ - Кириченко Т.М. (Меркулова Т.В., д.е.н.)
 • ПРОБЛЕМИ ВОЛАТИЛЬНОСТІ КУРСУ КРИПТОВАЛЮТИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ. - Лузанова О.С. (Максимов М.С.)
 • ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ТЕНЕВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ - Мищенко Т. А. (Николаева Е. Г, к. ф-м. н., доцент)
 • МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ У СФЕРІ ТОРГОВЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ADONIS - Пімченко Н.В. (Біткова Т.В., к.е.н., доцент)
 • ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА ХЛІБОБУЛОЧНІ ВИРОБИ - Рибакова А.С. (Ніколаєва О.Г., к.ф-м.н., доцент)
 • АНАЛИЗ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ МЕТОДАМИ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА - Скрыпник А.А. (Кононова Е.Ю., д.э.н.)
 • ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАСКАДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ - Тараненко Л.Г. (Меркулова Т.В., д.э.н., профессор)
 • МОДЕЛЮВАННЯ ВВП УКРАЇНИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОКАЗНИКІВ БАНКІВСЬКОЇ АКТИВНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ - Тіхоновська Є.Д. (Зубова В.В., викладач)
 • ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІТ-МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАВДАНЬ СКОРИНГУ - Туманова Ю.Г. (Ковпак Е.О., к.е.н., доцент)
 • ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ З УРАХУВАННЯМ ПОВЕДІНКОВИХ ФАКТОРІВ - Усачова А.С. (Кононова К.Ю., д.е.н., доцент)
 • МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ - Шевченко Т.А. (Николаева Е.Г., к.ф-м. н., доцент)

Цифрова економіка

Меркулова Т.В. Цифрова економіка та ІТ-сектор: емпіричні аспекти взаємозв'язку / Т.В. Меркулова // Цифрова економіка: зб. мат. Національної наук.-метод. конф., 4-5 жовтня 2018 р., м. Київ. - К.: КНЕУ, 2018. - 407, [1] - С. 267-270.

The Fifth International Economic Conference - IEC 2017 «Models of national economy development: yesterday, today, tomorrow» (Tbilisi)

Merkulova T.V. Experiment in economic analysis: experience vs skepticism // Business-Engineering. International Scientific Journal. Materials of the Fifth International Economic Conference - IEC 2017 «Models of national economy development: yesterday, today, tomorrow». - № 3. - Tbilisi. - P. 429. - 208-210 pp.

У рамках проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених: «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки України» (22-23 квітня 2016 року) відбулося засідання секції "Інформаційна економіка: актуальна методологія та технології моделювання"

Міжнародна конференція "ECOLOGICAL PERFORMANCE IN A COMPETITIVE ECONOMY"

konf-Bucharest-sertificate.jpg3-4 березня 2016 р. проф. Меркулова Т.В. та доц. Кононова К.Ю. взяли участь у роботі Міжнародної конференції "ECOLOGICAL PERFORMANCE IN A COMPETITIVE ECONOMY" з доповіддю "ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: EMISSION CONTROL INSTRUMENTS"

ABSTRACT
The article deals with the following aspects of environmental safety: public interest in the issue; experience of the market schemes implementation (ETS); institutional mechanisms (pricing instruments, emission taxes); case study of Ukraine. The analysis shows that public interest to the global warming decreased in recent years. Although the question "who should make a major contribution to reduce emission" remains debatable, the correlation between countries' economic development and public opinion about who should make a major contribution to reduce emission is low. International experience of market and institutional approaches implementation to reduce emission was analyzed and the main problems have been identified. Environmental management system (standard 14001) was also considered as one of the institutional instruments, and case study of ISO standard implementation in Ukraine was analyzed. Authors support the integrated approach to reduce emission, which combines the institutional and market instruments. It seems more adaptive to specific national conditions and more productive to ensure environmental safety and sustainable well-being development.
         KEYWORDS
emission trade scheme, emission tax, quantity and price instruments, environmental management system

Kononova-HAICTA-1.jpg17-20 вересня 2015 р. доцент кафедри Кононова К.Ю. прийняла учать у роботі Міжнародної Конференції з інформаційно-комунікаційних технологій - HAICTA-2015 з доповіддю «Деякі аспекти вимірювання ІКТ: порівняльний аналіз електронних показників»

1  2  3  4  5