ua / en

📚Конференції

В июне 2011 года проф. Т.В. Меркулова успешно выступила с докладом «Using input-output model with fuzzy parameters for analysis of sectoral structure of Ukrainian industrial region» (в соавторстве с А.Макаркиной) на 19-ой Международной конференции «Затраты-выпуск», организованной Международной ассоциацией «Затраты-выпуск» (IIOA) в Александрии (США).

26 мая 2011 года проф. Т. В. Меркулова выступила с докладом «Экономическое развитие и неравенство доходов: гипотеза Кузнеца в новых условиях» на Международном научном симпозиуме, посвященном 110-летию со дня рождения Нобелевского лауреата С.Кузнеца «Научное наследие Саймона Кузнеца и перспективы развития глобальной и национальных экономик в ХХI веке».

03-10 травня 2011р. в м. Пітешть (Румунія) відбулася Третя Міжнародна Конференція «Економіка Балкан та країн Східної Європи в світі, що змінюється», EBEEC-2011.

За запрошенням Університету Пітешть (University of Pitesti, Faculty of Economics), Румунія, та Технологічного Інституту Кавали (Kavala Institute of Technology, Department of Accountancy), Греція, у роботі конференції прийняла участь доцент кафедри Кононова К.Ю.

7-9 квітня 2011 року у Харкові відбулася ІII міжнародна науково-практична конференція „Сучасні проблеми моделювання соці-ально-економічних систем”, у якій прийняла участь доцент кафедри Кононова К.Ю. з доповіддю "Динамические модели взаимодействия и самоорганизации пользователей интернет"

Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку»

23 березня 2011 року Національний університет ДПС України до 90-річчя навчального закладу та з нагоди 15-річчя факультету фінансів та банківської справи провів міжнародну науково-практичну конференцію  «Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку», учасниками якої були відомі фахівці у сфері оподаткування. На пленарному засіданні з доповіддю «Податкова конкуренція в умовах глобалізації» виступила проф. Т. В. Меркулова.

30 марта состоялось заседание секции «Моделирование социально-экономических процессов: развитие и инновации» Всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых

С 31 января по 4 февраля 2011 года на базе Тернопольского национального экономического университета МОНМС Украины проходил Третий Украинско-Российский симпозиум «Теория и практика реформ». В программу симпозиума был включен доклад  зав. кафедрой экономической кибернетики и прикладной экономики проф. Т. В. Меркуловой «Агентский подход к исследованию уклонения от налогообложения в корпорациях: модели и эксперименты».

14-18 грудня 2010 року відбулась п’ята міжнародна науково-практична конференція  «Теорія і практика фінансових перетворень в умовах посилення взаємозалежності національних економік» в м. Кельн (Німеччина). У конференції взяла участь завідуюча кафедрою економічної кібернетики та прикладної економіки  Меркулова Тамара Вікторівна (доповідь «Методи експериментальної економіки в податкових дослідженнях»).

Восьмая международная конференция "Проблемы современной экономики и институциональная теория"

14-15 октября в Киеве состоялась Восьмая международная конференция "Проблемы современной экономики и институциональная теория". На секционном заседании с докладом "Развитие электронного правительства в Украине на фоне мировых тенденций" выступила профессор кафедры экономической кибернетики и прикладной экономики, д.э.н. Т.В.Меркулова.

Міжнародна науково-методична конференція “Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід”

23-25 вересня 2010 року у м. Львів відбулася Міжнародна науково-методична конференція “Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід”, у якій прийняла участь доцент кафедри Кононова К.Ю. з доповіддю "Оцінка чисельності користувачів соціальних сітей"

1  2  3  4  5