ua / en

📚Конференції (вибірково)

Восьмая международная конференция "Проблемы современной экономики и институциональная теория"

14-15 октября в Киеве состоялась Восьмая международная конференция "Проблемы современной экономики и институциональная теория". На секционном заседании с докладом "Развитие электронного правительства в Украине на фоне мировых тенденций" выступила профессор кафедры экономической кибернетики и прикладной экономики, д.э.н. Т.В.Меркулова.

Міжнародна науково-методична конференція “Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід”

23-25 вересня 2010 року у м. Львів відбулася Міжнародна науково-методична конференція “Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід”, у якій прийняла участь доцент кафедри Кононова К.Ю. з доповіддю "Оцінка чисельності користувачів соціальних сітей"

8-10 вересня 2010 року у м.Одесі відбулася Друга Міжнародна науково-практична конференція
"Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки". На пленарному засіданні з доповіддю "Лабораторні експерименти в дослідженнях оподаткування" виступила професор кафедри Меркулова Т.В. Також у конференції взяла участь доцент Кононова К.Ю. з доповіддю "Аналіз цінності онлайнових соціальних сітей".

Международная научно-практическая конференция "Прогнозирование социально-экономических процессов (ПСЕП-2010)"

3-5 июня в Бердянске состоялась Международная научно-практическая конференция "Прогнозирование социально-экономических процессов (ПСЕП-2010)". На пленарном заседании с докладом "Системно-динамическое моделирование налогового поведения экономических агентов" выступила профессор кафедры экономической кибернетики и прикладной экономики, д.э.н. Т.В.Меркулова.

25 мая в Висконсинском международном университете (Киев), состоялась международная научно-практическая конференция "Международный бизнес в контексте глобализационных и интеграционных процессов". Среди организаторов конференции Американская торговая палата в Украине, Благотворительный фонд Богдана Гаврилишина, Немецко-украинское содружество экономического и научного сотрудничества (ФРГ).

7-9 мая 2010г. в г.Кавала (Греция) состоялась международная конференция The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world. В секции Management, ICT был представлен доклад доц. Кононовой К.Ю. на тему "Formation of Network Model of  Public Policy in Ukraine"

XV Всеукраинская научно-методическая конференция "Проблемы экономической кибернетики"

4-8 мая состоялась XV Всеукраинская научно-методическая конференция "Проблемы экономической кибернетики". На пленарном заседании с докладом "Экономическая кибернетика и экспериментальная экономика: логика коэволюции" выступила профессор кафедры экономической кибернетики и прикладной экономики, д.э.н. Т.В.Меркулова.

Международная научная конференция ГУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества

6-8 апреля 2010г. в Москве состоялась XI Международная научная конференция ГУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества, которую организовал Государственный университет - Высшая школа экономики при поддержке Всемирного банка и Международного валютного фонда. С докладом "Экономический рост и неравенство: институциональный аспект и эмпирический анализ" выступила профессор кафедры экономической кибернетики и прикладной экономики Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина Т.В.Меркулова.

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених

23 та 24 квітня 2010 р. на економічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених на тему “Актуальні проблеми сталого розвитку національного господарства України: інтеграційний контекст”.  В ній приймали участь представники багатьох вузів країни.  Дипломами переможців конференції були нагороджені студенти кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Мороз Катерина, Євтушенко Ганна та Бережний Вадим. Кафедра економічної кібернетики та прикладної економіки щиро вітає переможців та учасників конференції та бажає подальших успіхів у науковій діяльності.

Заседание секции "Экономико-математическое моделирование открытых систем"

16.04.10 состоялось заседание секции "Экономико-математическое моделирование открытых систем" Всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых

1  2  3  4  5