ua / en

Прикладна економіка

      Освітньо-професійна програма «Прикладна економіка», спеціальність 051 «Економіка»

      Програма магістерської спеціальності «Прикладна економіка» розроблена в рамках міжнародного проекту TACIS TEMPUS CD_JEP-21135-2000 та відповідає програмам з прикладної економіки, яку пропонують європейські університети. 

     Програма включає:

  • нормативні дисципліни: економічна динаміка, економічне моделювання, менеджмент проектів, прикладна економетрика, професійна іноземна мова, інтелектуальна власність, світова економіка і глобалізація, методологія та організація наукових досліджень в економіці;
  • варіативні дисципліни: інтелектуальні системи аналізу даних, актуарні розрахунки, управління персоналом, моделювання ланцюгів постачань, імітаційне моделювання, е-комерція, web-дизайн, web-програмування, фінансовий менеджмент, сучасні економічні теорії, господарське право, податки та податкова політика та інші;
  • практика та атестація: навчальна практика (без відриву від навчання), виробнича і переддипломна практика, атестаційний екзамен, виконання кваліфікаційної магістерської роботи.
     Значну увагу приділяється поглибленому вивченню іноземної мови.
    Високий рівень зайнятості серед магістрів-випускників говорить про те, що програма МПЕ є конкурентоздатною та користується попитом на ринку праці, особливо серед тих роботодавців, які мають потребу у вирішенні економічних задач за допомогою моделювання та аналізу.


  • 2023-2024 н.р.
Освітньо-професійна програма «Прикладна економіка», спеціальність 051 «Економіка», освітній рівень - магістр.
  • 2022-2023 н.р.
Освітньо-професійна програма «Прикладна економіка», спеціальність 051 «Економіка», освітній рівень -  магістр.

Робочі програми навчальних дисциплін

другий(магістерський)
1 курс2 курс