ua / en

Прикладна економіка

      Освітньо-професійна програма «Прикладна економіка», спеціальність 051 «Економіка»

      Програма магістерської спеціальності «Прикладна економіка» розроблена в рамках міжнародного проекту TACIS TEMPUS CD_JEP-21135-2000 та відповідає програмам з прикладної економіки, яку пропонують європейські університети. 

     Програма включає:

  • нормативні дисципліни: економічна динаміка, економічне моделювання, менеджмент проектів, прикладна економетрика, професійна іноземна мова, інтелектуальна власність, світова економіка і глобалізація, методологія та організація наукових досліджень в економіці;
  • варіативні дисципліни: інтелектуальні системи аналізу даних, актуарні розрахунки, управління персоналом, моделювання ланцюгів постачань, імітаційне моделювання, е-комерція, web-дизайн, web-програмування, фінансовий менеджмент, сучасні економічні теорії, господарське право, податки та податкова політика та інші;
  • практика та атестація: навчальна практика (без відриву від навчання), виробнича і переддипломна практика, атестаційний екзамен, виконання кваліфікаційної магістерської роботи.
     Значну увагу приділяється поглибленому вивченню іноземної мови.
    Високий рівень зайнятості серед магістрів-випускників говорить про те, що програма МПЕ є конкурентоздатною та користується попитом на ринку праці, особливо серед тих роботодавців, які мають потребу у вирішенні економічних задач за допомогою моделювання та аналізу.

Освітньо-професійна програма «Прикладна економіка», спеціальність 051 «Економіка», освітній рівень - магістр.

Форма навчання
Денна Заочна
Навчальний планНавчальний план
Робочі навчальні планиРобочі навчальні плани

Робочі програми навчальних дисциплін 2020-2021 н.р

  • другий(магістерський)
1 курс
Навчальна дисципліна Викладач
Економічний ризик та методи його вимірюванняМеркулова Тамара Вікторівна
Податки та податкова політикаМеркулова Тамара Вікторівна
Моделювання економікиМеркулова Тамара Вікторівна
Дискретне моделювання
Біткова Тетяна Вікторівна
Імітаційне моделювання
Біткова Тетяна Вікторівна
Світова економіка і глобалізаціяНосова Ольга Валентинівна
Навчальна практикаБіткова Тетяна Вікторівна
Сучасні економічні теорії Носова Ольга Валентинівна
Прикладна економетрика ІЗубова Віталіна Вікторівна
Прикладна економетрика IIЗубова Віталіна Вікторівна
Менеджмент проектівТітомир Олена Сергіївна

2 курс
Навчальна дисципліна Викладач
Актуарні розрахункиПетрова Анжела Юріївна
Е-комерціяЛубенець Сергій Васильович
Господарське правоТітомир Олена Сергіївна
Інтелектуальні системи аналізу даннихКононова Катерина Юріївна
Переддипломна практикаБіткова Тетяна Вікторівна