ua / en

Кафедра

Преподаватели кафедры экономической кибернетики и прикладной экономики

План роботи кафедри на 2023-2024 н.р.

Кафедра економічної кібернетики та прикладної економіки  спеціалізується на підготовці фахівців з поглибленими пізнаннями в таких областях як: математичне моделювання, кількісні методи, комп'ютерні технології. Така спеціалізація, крім загальноекономічної освіти, що студенти кафедри одержують нарівні зі студентами інших спеціальностей, дозволяє значно поліпшити якість підготовки для роботи з фінансовою, аналітичною й числовою інформацією. Одержуючи диплом економіста-математика, випускники кафедри збільшують свої шанси на успішне працевлаштування, як на підприємствах, фірмах, так й у фінансових установах: банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах.

Кафедра, яка одна з перших на Україні почала підготовку за фахом «Економічна кібернетика», на сьогоднішній день готує економістів за двома освітньо-професійними програмами: «Економічна кібернетика» (освітні рівні - бакалавр і магістр) і «Прикладна економіка» (освітній рівень - магістр). 

Кафедра є провідною на Україні за фахом «Економічна кібернетика» і бере участь в експертному контролі за розвитком даної спеціальності. У професійно-кадровому складі кафедри ефективно об'єднані фахівці, що мають фундаментальну математичну підготовку, високу кваліфікацію в області економіко-математичного моделювання, інформаційних технологій і програмування, що дозволяє студентам формувати широкий комплекс знань і навичок. Кафедра забезпечує викладання базових курсів, пов'язаних з математичною й комп'ютерною підготовкою, а також усіх професійно-орієнтованих дисциплін - економічної кібернетики, дослідження операцій, системного аналізу, моделювання економіки, імітаційного моделювання, економічної динаміки, організаційного проектування та ін.

Сьогодні на кафедрі працюють 20 викладачів: 5 докторів, 9 доцентів,3 старші викладачі, 3 викладачі. Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних освітніх проектах, до участі в які залучаються й студенти.

Випускники кафедри ефективно працюють у різних сферах економіки: у банках, виробничих об'єднаннях, страхових й інвестиційних компаніях, державних і комерційних підприємствах. Вони успішно беруть участь у конкурсах на заміщення посад провідних менеджерів і головних фахівців в управлінських і виробничих структурах. Багато хто з них у досить короткий термін (3-5 років) досягають значного професійного росту й займають посади фінансових, комерційних директорів і начальників відділів великих вітчизняних і міжнародних компаній й організацій. 

Фундаментальна підготовка з математики й економіко-математичного моделювання дозволяє нашим випускникам інтегруватися в систему університетської освіти за кордоном (насамперед, США, країни Європи).

Тривалий час Кафедру економічної кібернетики очолював професор В.А. Забродський, один з основоположників теорії адаптивного управління, що створив на кафедрі наукову школу за цим напрямком. Сьогодні кафедрою керує професор, доктор економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету Меркулова Тамара Вікторівна.

На кафедрі відкрита очна й заочна програми підготовки докторів філософії (PhD) - аспірантура зі спеціальності 051 «Економіка», ведеться активна наукова робота, у тому числі із залученням студентів. Основними напрямками цієї роботи є, наприклад, поведінкові моделі прийняття рішень в малому та середньому бізнесі, когнітивні моделі в управління банківськими ризиками, механізми дифузії інновацій в інформаційній економіці, прогнозування економічних рядів на основі аналізу інтернет-контенту, розподіл доходів та економічний розвиток: аналіз прямих і зворотних зв'язків та ін. За останні кілька років на кафедрі були підготовлені й захищені три докторських і шість кандидатських дисертацій. 

Кафедра підтримує активні зв'язки з провідними вузами України, науковими установами, підприємствами та організаціями. Співробітництво проводиться за багатьма напрямками: експертиза та рецензування дисертацій, наукових робіт, участь у конференціях та семінарах, обмін науково-педагогічним досвідом, стажування викладачів, участь у міжнародних проектах.

 

Меркулової Тамари Вікторівни, д.е.н., проф.