ua / en

Конференции

11-13 мая 2012 в Софии (Болгария) состоялась Четвертая международная конференция The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world. В секции Economic development был представлен доклад доц. Кононовой К.Ю. на тему "Evolutionary processes in economics: modeling of MG dynamics"

4-я Международная конференция «Государство и бизнес»

В апреле 2012 года проф. Т.В. Меркулова выступила с докладом «Влияние уклонения от налогообложения на эффективность внутрефирменного управления: модели и эксперименты» на 4-ой Международной конференции «Государство и бизнес. Вопросы теории и практики: Моделирование, менеджмент, финансы» (Россия, Санкт-Петербург).

22 марта состоялось заседание секции "Моделирование развития социально-экономических систем в условиях глобализации" Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених

22 листопада 2011 року проф. Т. В. Меркулова прийняла участь у дискусії науково-практичного круглого столу «Актуальні проблеми підприємницької діяльності», яка проходила у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

5-11 вересня 2011 року доц. Т.В. Біткова прийняла участь у 15-тій Зустрічі стратегічних партнерів  «BOC Information Technologies Consulting» (ВОС), організованою компанією ВОК та Віденським університетом у м. Відень (Австрія)

В июне 2011 года проф. Т.В. Меркулова успешно выступила с докладом «Using input-output model with fuzzy parameters for analysis of sectoral structure of Ukrainian industrial region» (в соавторстве с А.Макаркиной) на 19-ой Международной конференции «Затраты-выпуск», организованной Международной ассоциацией «Затраты-выпуск» (IIOA) в Александрии (США).

26 мая 2011 года проф. Т. В. Меркулова выступила с докладом «Экономическое развитие и неравенство доходов: гипотеза Кузнеца в новых условиях» на Международном научном симпозиуме, посвященном 110-летию со дня рождения Нобелевского лауреата С.Кузнеца «Научное наследие Саймона Кузнеца и перспективы развития глобальной и национальных экономик в ХХI веке».

03-10 травня 2011р. в м. Пітешть (Румунія) відбулася Третя Міжнародна Конференція «Економіка Балкан та країн Східної Європи в світі, що змінюється», EBEEC-2011.

За запрошенням Університету Пітешть (University of Pitesti, Faculty of Economics), Румунія, та Технологічного Інституту Кавали (Kavala Institute of Technology, Department of Accountancy), Греція, у роботі конференції прийняла участь доцент кафедри Кононова К.Ю.

7-9 квітня 2011 року у Харкові відбулася ІII міжнародна науково-практична конференція „Сучасні проблеми моделювання соці-ально-економічних систем”, у якій прийняла участь доцент кафедри Кононова К.Ю. з доповіддю "Динамические модели взаимодействия и самоорганизации пользователей интернет"

Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку»

23 березня 2011 року Національний університет ДПС України до 90-річчя навчального закладу та з нагоди 15-річчя факультету фінансів та банківської справи провів міжнародну науково-практичну конференцію  «Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку», учасниками якої були відомі фахівці у сфері оподаткування. На пленарному засіданні з доповіддю «Податкова конкуренція в умовах глобалізації» виступила проф. Т. В. Меркулова.

1  2  3  4