ua / en

Відбулося секційне засідання конференції

Теми доповідей засідання секції "Інформаційна економіка: актуальна методологія та технології моделювання"

Керівник - проф. Меркулова Т. В. konf-07-04-2016-2.jpg
Секретар - доц. Кононова К. Ю.

Антоненко Т. "Влияние информационного обмена на социальную стратификацию: мультиагентный подход"

Гадецький В. "Злиття та поглинання компаній на ринку інформаційних послуг: аналіз параметрів угод на прикладі компанії Google"

Коваль Б., Танасичук Г. "Довіра як фактор соціально-економічного розвитку: моделювання взаємозв'язків"

Маслій Ю. "Побудова ВІФ з урахуванням показника Джині"

Рогова Ю. "Побудова ВІФ з урахуванням показника податкового навантаження"

konf-07-04-2016-3.jpgУдовенко О. "Параметризація моделі міжгалузевого балансу Леонтьєва-Форда"

Хоруженко О. "Використання кривої Лаффера для знаходження оптимального податкового навантаження: порівняння України та США"

« назад