Кафедра экономической кибернетики и прикладной экономики http://cyber.kharkov.ua Публикации ru September 29, 2023, 3:49 am September 29, 2023, 3:49 am http://nlp.com.ua/rss/rss.php?locale=ru

select * from `__news_and_press` where locale='ru' and type='pr312' order by `order` asc, `date` desc limit 0,10

Інтелектуальні системи аналізу даних: нав.-мет. посібник http://www.cyber.kharkov.ua/page-monograph.html?n=514&locale=ru Кононова К.Ю. Інтелектуальні системи аналізу даних: нав.-мет. Посібник // ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. - 100 с. September 29, 2023, 3:49 am Машинне навчання: методи та моделі : [підручник] http://www.cyber.kharkov.ua/page-monograph.html?n=515&locale=ru Кононова К. Ю. Машинне навчання: методи та моделі : [підручник] - Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. - 307 с. September 29, 2023, 3:49 am Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем: Монографія http://www.cyber.kharkov.ua/page-monograph.html?n=501&locale=ru Меркулова Т.В. Податкове регулювання розподілу доходів: математичний аналіз / Т.В. Меркулова, А.А. Янцевич // Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. - Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. - 456 с. Англ. мова, польск. мова, рос. мова, укр. мова. - С. 133-143. (розділ монографії)Даніч В.М. Моделювання динаміки комунікативних властивостей суб'єктів соціуму/ В.М. Даніч //Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. - Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. - 456 с. Англ. мова, польск. мова, рос. мова, укр. мова. - С. 297-308. (розділ монографії) September 29, 2023, 3:49 am Монографія під науковою редакцією доцента Біткової Т.В. http://www.cyber.kharkov.ua/page-monograph.html?n=502&locale=ru Рекомендована до друку Вченою радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, протокол № 7 від 24 червня 2019 р.: Каразінський Університет у Харкові - Університет ім. Адама Міцкевича в Познані: 50 років співпраці (1967-2017) = Uniwersytet Karaziński w Charkowie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 50 lat wspoacute;łpracy (1967-2017) / за наук. ред. Т. Біткової, М. Міколайчика = pod red. naukową T. Bitkowej, M. Mikołajczyka. - Харків: Раритети України = Poznań: Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2019. - 288 с.: укр., polsk. September 29, 2023, 3:49 am Вища математика. Математичний аналіз. Підручник. http://www.cyber.kharkov.ua/page-monograph.html?n=513&locale=ru Вища математика. Математичний аналіз. Підручник. В.Г. Михайленко, С.І. Забуга, Н.В. Назаренко. - Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. - 143 с. September 29, 2023, 3:49 am Влияние налогобложения на распределение доходов: математический анализ http://www.cyber.kharkov.ua/page-monograph.html?n=454&locale=ru Меркулова Т.В. Влияние налогобложения на распределение доходов: математический анализ / Т.В. Меркулова, А.А. Янцевич // Информационная экономика: этапы развития, методыуправления, модели : монография / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. - Харьков, ВШЭМ - ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. - 668 с. - С. 342-353. ISBN 978-80-89654-45-1 (раздел в монографии) September 29, 2023, 3:49 am Мультиагентна модель податкової конкуренції: припущення та експерименти http://www.cyber.kharkov.ua/page-monograph.html?n=453&locale=ru Меркулова Т.В. Мультиагентна модель податкової конкуренції: припущення та експерименти / Т.В. Меркулова, Г.В. Акулова // Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. - Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. - 432 с. Англ. мова, польск. мова, рос. мова, укр. мова. - С. 119-131. (розділ монографії) September 29, 2023, 3:49 am Максимов М.С. автор розділу монографії, що видана провідним іноземним видавництвом наукової літератури http://www.cyber.kharkov.ua/page-monograph.html?n=500&locale=ru Mykhailo Maksymov. ASPiRin Methodics of Business-Planning/ Economic and Financial Challenges for Eastern Europe // Proceeding of the 9th International Conference on the Economies of the Balkan and Eastern European Countries in the Changing World (EBEEC) in Athens, Greece, 2017: Springer Proceeding in Business and Economics, 2019 - P. 435 - 444. September 29, 2023, 3:49 am Інформаційно-математичні моделі ринку освітніх послуг http://www.cyber.kharkov.ua/page-monograph.html?n=461&locale=ru Даніч В.М., Могилевска Н. Інформаційно-математичні моделі ринку освітніх послуг // Моделирование процессов управления в информационной экономике. Монография / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. - Бердянск, Издатель Ткачук А.В., 2017. - 386 с. - С. 305-313. September 29, 2023, 3:49 am Економічний ризик та методи його вимірювання (навчальний посібник) http://www.cyber.kharkov.ua/page-monograph.html?n=505&locale=ru Меркулова Т.В., Янцевич А.А., Зубова В.В. Економічний ризик та методи його вимірювання // Навчальний посібник. - ХНУ імені В. Н. Каразіна, - 2017. - 154 с. September 29, 2023, 3:49 am