ua / en

📚Публікації (вибірково)

Моделювання та прогнозування попиту на інформаційні продукти

Ніколаєва О.Г. Моделювання та прогнозування попиту на інформаційні продукти / Ніколаєва О.Г., Бочко Є.А // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». - Одеса 2017 - №23, част.2. - С. 138-142.

Оценка доверия: теоретические модели и результаты эмпирического исследования на примере социальных сетей

Кононова Е.Ю. Оценка доверия: теоретические модели и результаты эмпирического исследования на примере социальных сетей // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці (Ulrichsweb, EBSCO, OAJI, Research Bible, Google Scholar, Index Copernicus). - КНЕУ, 2017. - № 6. - С. 68-89.

Системний аналіз світового ринку криптовалют

Меркулова Т.В., Маслій Ю.М. Системний аналіз світового ринку криптовалют. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, Серія «Економічна», випуск 93. - 2017. - С. 91-100.

Макроекономічна динамічна модель з врахуванням екологічних факторів (на прикладі України)

Меркулова Т. В., Томілович О. В. Макроекономічна динамічна модель з врахуванням екологічних факторів (на прикладі України). Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, Серія «Економічна», 2018. - Випуск 95. - С. 49-54.

Environmental management: emission control instruments

Tamara Merkulova, Kateryna Kononova. Environmental management: emission control instruments // International conference Eighth edition ecological performance in a competitive economy (Bucharest - 03-04 March 2016) / Quality - Access to Success, 17(S1), pp. 497-503.

Модель динамики собственного капитала банка: анализ условий и ограничений роста

Меркулова, Т. В. Модель динамики собственного капитала банка: анализ условий и ограничений роста [Текст] / Т. В. Меркулова, А. А. Янцевич // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 6. - С. 405-418.

Tax Factors of Sustainable Development: System Dynamics Approach towards Tax Evasion Analyses

Merkulova Т., Bitkova Т. and Kononova K. Tax Factors of Sustainable Development: System Dynamics Approach towards Tax Evasion Analyses / Tamara Merkulova, Tatyana Bitkova and Kateryna Kononova // Rivista di studi sulla sostenibilita. - 2016. - vol. 2016/1. - issue 1. - p. 35-47.

Энтропийный подход в анализе распределения доходов в обществе

Меркулова Т.В., Янцевич А.А. Энтропийный подход в анализе распределения доходов в обществе [Електронний ресурс] / Т.В. Меркулова, А.А. Янцевич // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. - 2014. - № 4 (14). - С. 5-10. - Режим доступу до журн.: http:/economics.opu.ua/fils/archive/2014/n4.html

Экспериментальный и социологический методы измерения доверия

Меркулова Т. В. Экспериментальный и социологический методы измерения доверия // научные труды донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. - Донецк, 2014. - С. 139 - 142

Tax evasion and tax behaviour efficiency: a system dynamics approach

Merkulova T.V., Bitkova T.V. Tax evasion and tax behaviour efficiency: a system dynamics approach.- in Economic Cybernetics. International scientific journal № 1-3 (79-81), 2013. - pp. 16-22

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13