ua / en

📚Публікації (вибірково)

Моделирование контент-поведения пользователей социальных сетей: особенности русскоязычного сегмента

Кононова Е.Ю. Моделирование контент-поведения пользователей социальных сетей: особенности русскоязычного сегмента // Business-Engineering. - Georgian Technical University, 2017. - №3. - С. 224-227

Застосування когнітивної моделі оцінки рівня кредитного ризику на прикладі АТ «Ощадбанк»

Зубова В.В. Застосування когнітивної моделі оцінки рівня кредитного ризику на прикладі АТ «Ощадбанк» // Економіка та держава. Науково-практичний журнал. - 2017. - № 3. - С. 97-101.

Розвиток інформаційно-управлінських архітектур вищих навчальних закладів в умовах дезінтеграції

Даніч В.М., Шевченко С.М. Розвиток інформаційно-управлінських архітектур вищих навчальних закладів в умовах дезінтеграції. / В.М. Даніч, С.М. Шевченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Економічна», випуск 92, 2017. - С. 58-66.

Моделювання та прогнозування попиту на інформаційні продукти

Ніколаєва О.Г. Моделювання та прогнозування попиту на інформаційні продукти / Ніколаєва О.Г., Бочко Є.А // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». - Одеса 2017 - №23, част.2. - С. 138-142.

Оценка доверия: теоретические модели и результаты эмпирического исследования на примере социальных сетей

Кононова Е.Ю. Оценка доверия: теоретические модели и результаты эмпирического исследования на примере социальных сетей // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці (Ulrichsweb, EBSCO, OAJI, Research Bible, Google Scholar, Index Copernicus). - КНЕУ, 2017. - № 6. - С. 68-89.

Системний аналіз світового ринку криптовалют

Меркулова Т.В., Маслій Ю.М. Системний аналіз світового ринку криптовалют. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, Серія «Економічна», випуск 93. - 2017. - С. 91-100.

Макроекономічна динамічна модель з врахуванням екологічних факторів (на прикладі України)

Меркулова Т. В., Томілович О. В. Макроекономічна динамічна модель з врахуванням екологічних факторів (на прикладі України). Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, Серія «Економічна», 2018. - Випуск 95. - С. 49-54.

Environmental management: emission control instruments

Tamara Merkulova, Kateryna Kononova. Environmental management: emission control instruments // International conference Eighth edition ecological performance in a competitive economy (Bucharest - 03-04 March 2016) / Quality - Access to Success, 17(S1), pp. 497-503.

Модель динамики собственного капитала банка: анализ условий и ограничений роста

Меркулова, Т. В. Модель динамики собственного капитала банка: анализ условий и ограничений роста [Текст] / Т. В. Меркулова, А. А. Янцевич // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 6. - С. 405-418.

Tax Factors of Sustainable Development: System Dynamics Approach towards Tax Evasion Analyses

Merkulova Т., Bitkova Т. and Kononova K. Tax Factors of Sustainable Development: System Dynamics Approach towards Tax Evasion Analyses / Tamara Merkulova, Tatyana Bitkova and Kateryna Kononova // Rivista di studi sulla sostenibilita. - 2016. - vol. 2016/1. - issue 1. - p. 35-47.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13