ua / en

Новини

Відбувся захист дисертації на присудження ступеня доктора філософії (PhD)

dek_dis.jpg3 липня 2020 року відбувся перший захист дисертації на економічному факультеті в рамках проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (PhD).
У спеціалізованій вченій раді ДФ 64.051.002 аспірант кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки 
Антон Олегович Дек
захищав дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 - Економіка.
Тема дисертації - «Моделювання поведінки агентів ринку криптовалют».
Науковий керівник - д.е.н., професор, професор кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Катерина Юріївна Кононова.
Відео захисту можна переглянути тут.
Вітаємо та бажаємо подальших успіхів в професійній та науковій діяльності!

Кафедра вітає випускників 4 курсу!

1 курс.jpgКафедра вітає випускників освітньо-професійної програми
«Економічна кібернетика» (4 курс) з успішним складання кваліфікаційного іспиту за фахом та присвоєнням кваліфікації бакалавра економіки, економічної кібернетики.
Бажаємо випускникам 4 курсу успіхів на єдиному вступному іспиті з іноземної мови та чекаємо на навчання для здобуття ступеня магістра за ОП «Економічна кібернетика» та «Прикладна економіка» 
на кафедрі економічної кібернетики та прикладної економіки.
А такі вони були на 1 курсі!

Вітаємо з присвоєнням вченого звання професора!

kononova-1.jpgКафедра економічної кібернетики та прикладної економіки вітає  💐
доктора економічних наук Катерину Юріївну Кононову з присвоєнням вченого звання професора!

Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 № 627 Катерині Юріївні присвоєно вчене звання професора кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки.

Катерина Юріївна викладає в Університеті вже 17 років, є автором понад 90 наукових робіт, серед яких підручники, навчальні посібники, статті у фахових виданнях України та міжнародних, що індексуються в Scopus.

Бажаємо Катерині Юріївні подальших творчих, професійних та наукових успіхів!

Відкрита лекція online!

pic2.png      Шановні колеги! Відбудеться відкрита лекція викладача кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Максимова Михайла Сергійовича з навчальної дисципліни «Основи підприємництва».

Тема «Презентація пропозицій суб'єктів підприємництва для клієнтів та інвесторів» 

На відкритому занятті будуть представлені результати роботи студентів за курсом "Основи підприємництва" в форматі презентації пропозицій суб'єктів підприємництва для потенційних клієнтів та потенційних інвесторів.

Буде продемонстрована підготовка студентів з точки зору аналізу зовнішніх та внутрішніх сторін організації, визначення мети, місії та перспективного бачення суб'єкту підприємництва, опис продуктів та процесів виробництва та маркетингу, розрахунок фінансів та схема управління суб'єктом підприємництва.

Студенти також продемонструють навички роботи із засобами візуалізації інформації, що презентується.

Лекція відбудеться 4 червня 2020 року о 12:00 за посиланням

https://us04web.zoom.us/j/4704307503?pwd=MThDNmVQeTNjaU5udkxxOXFCOTZTdz09

Відкрита лекція online!

pic2.png     Шановні колеги! Відбудеться відкрита лекція старшого викладача кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Дейнеки Маргарити Олександрівни з навчальної дисципліни «Візуалізація даних».

Тема «Online-сервіси для створення інфографіки» для студентів 1-го курсу спеціальності Фінанси банківська справа та страхування ОП Інформаційні технології в фінансах та електронна комерція.

Лекція відбудеться 28 травня 2020 року о 12:00 за посиланням 
https://us04web.zoom.us/j/75584059071?pwd=S0ZINzNDak51dU9PaEpZcDcxNUZGQT09

Відкрита лекція online!

pic2.png

Шановні колеги! Відбудеться відкрита лекція старшого викладача кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Тітомир Олени Сергіївни з навчальної дисципліни «Менеджмент проектів»


Тема «Розподіл ресурсів за роботами проекту» для студентів 5го курсу спеціальності «Прикладна економіка».


Лекція відбудеться 26 травня о 17:00 за посиланням


https://us04web.zoom.us/j/7290285927?pwd=eDY2alY4Q1BMbVJSR015N2dnTWVoQT09.

 

Увага! Зміни в навчальному процесі!

З метою належного завершення 2019/2020 навчального року та у зв'язку з карантином було змінено дати теоретичного навчання та складання сесії.

Теоретичне навчання за ОПП - бакалавр для студентів невипускових курсів, ОПП - магістр 1 рік 4 місяці та ОПП - магістр 1 рік 9 місяців для всіх факультетів (за виключенням хімічного факультету) до 13.06.2020 р. через ущільнення графіка освітнього процесу, збільшення тижневого навантаження та використання субот; хімічний факультет до 30.06.2020 р.

Проведення підсумкового контролю (сесії) для студентів денної форми навчання з 15.06.2020 р. до 27.06.2020 р. (за винятком факультетів у додатку 1 до наказу).

Підсумковий семестровий контроль для студентів заочної (дистанційної) форми навчання здійснюватиметься відповідно до навчальних планів дистанційно (у синхронному режимі) із забезпеченням надійної автентифікації здобувачів вищої освіти.

Канікули для студентів денної форми навчання з 01.07.2020 р. до 31.08.2020 р. (за винятком хімічного факультету).

В умовах продовження дій карантинних заходів семестровий контроль, переддипломна практика, атестація здобувачів вищої освіти буде проведено дистанційно (у синхронному режимі) із забезпеченням надійної автентифікації здобувачів вищої освіти.

Відповідний наказ розміщено на сайті університету.


Карантин продовжено до 11 травня!

Відповідне рішення прийняте на засіданні Уряду 22 квітня 2020 року.

Продовжуємо працювати в дистанційно 


Якщо у вас виникають питання, що стосуються навчання пишіть на пошту кафедри
cyber@karazin.ua або cyber.khnu@gmail.com
Залишайтеся вдома! Будьте здорові!

Шановні науковці!

Повідомляємо, що Наказом Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 року №409 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ВІД 6 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ» Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Економічна» (Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University Economic Series) визнано науковим фаховим виданням України, що віднесено до категорії «Б».

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Економічна» є фаховим виданням з економічних наук зі спеціальностей: 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 073 «Менеджмент».

Вітаємо з присудженням наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук!

sazonova.jpgКафедра економічної кібернетики та прикладної економіки вітає викладача Олену Станиславівну Сазонову з успішним захистом кандидатської дисертації та присудженням наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України (Харків).

Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.02.2020 року № 289 Олені Станиславівні присуджено науковий ступінь кандидата наук за спеціальністю 01.01.03 «Математична фізика».

Бажаємо Олені Станиславівні професійних та наукових успіхів! 💐

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19