ua / en

Забуга Сергій Іванович

Zabuga 

 

  

 

Посада

     
Доцент

 

Вчене звання,
науковий ступінь

 Доцент, кандидат економічних наук
 Викладає дисципліни
 

1. Вища математика
2. Оптимізаційні методи та моделі
3. Дослідження операцій
4. Теорія ймовірностей та математична статистика

 Освіта
 

Харківський державний університет, 1974,
прикладна математика

Персональні профіліORCID
Research Gate
Google Scholar
E-mailsergey.zabuga@karazin.ua

Публікації (вибірково):
  1. Меркулова Т.В., Забуга С.И., Зернов А.И. Оценка неравенства распределения доходов в Украине: показатели и их динамика. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія економічна, 2013р. с. 34-41.
  2. Забуга С.И., Гадецкий В.В. Игрофикация, как инновационный метод в менеджменте бизнеса. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія економічна, 2014р. с.58-62.
  3. Забуга С.І., Клименко М.М. «Використання специфічного типу транспортної задачі для аналізу логістичних проблем в Україні», Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія економічна, 2016 р., випуск 90, с. 91-96.
  4. Захожай В.А., Забуга С.И. «Особенности времён горения водорода в недрах звезд с солнечным и нулевым содержанием металлов». Вісник Астрономічної Школи. - 2017 р. - Т. 13, № 1.c.5-12.
  5. Забуга С.І., Дейнека М.О. Оцінка оптимального рівня диференціації доходів за допомогою апарату виробничо-інституціональних функцій // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія Економічна, 2017. - Випуск 93 - С.137 -144.
Навчально-методичний посібник:
  • Гузненков Ю.М., Забуга С.І. «Збірник задач з лінійного програмування». Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей. Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. 56 с.
  • Михайленко В.Г., Забуга С.І., Назаренко Н.В. «Вища математика. Математичний аналіз». Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей. Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017.
  • Михайленко В.Г., Забуга С.І., Назаренко Н.В. «Збірник задач для контрольних робіт з вищої математики». Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей. Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна.