ua / en

Тітомир Олена Сергіївна

Titomir
 

Посада     
Старший викладач

Викладає дисципліни
1. Менеджмент проектів
2. Податки та податкова політика
3. Інтелектуальная власність


Освіта

Харковський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2013,
прикладна економіка
Наукові інтересимоделювання дифузії інновацій, зелена економіка, управління проектами, оподаткування
Персональні профіліORCID
Research Gate
Google Scholar

E-mailelena.titomir@karazin.ua
titomir.lena@gmail.com
Эл.почта

Публікації (вибірково):

  1. Kovpak E., Titomyr O. Innovation Development of Ukrainian Regions: comparative and claster analysis / Kovpak E., Titomyr O.  // Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. - Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China, 2016. - pp. 269-273.
  2. Е. О. Ковпак, О. С. Тітомир. Інноваційний розвиток України в контексті міжнародного досвіду // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Економічна. - 2015. - Вип. 89. - С. 68-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhE_2015_89_14.  
  3. Титомир Е. С. Механизмы распространения инноваций: модели диффузии и конкуренции  / М. І. Туган-Барановський: Творча спадщина та сучасна економічна наука. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 150-річчя з дня народження М. І. Туган-Барановського (15-16 жовтня  2015 року) / відп. ред. О.І. Давидов. - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. - С. 264 - 268.
  4. Меркулова Т. В., Титомир Е. С. Инновационное развитие: модель «тройной спирали» и опыт ее применения // Финансовые рынки и инвестиционные процессы: тезисы докладов Международной научно-практической конференции, Партенит, 15-16 октября 2013 / под ред. М. Ю. Куссого. - Симферополь: ТНУ, 2013. - С. 85-86.
  5. Меркулова Т.В., Титомир Е.С. Оценка инновационного потенциала предприятия на основе показателей финансовой устойчивости  / Фінансовий потенціал суб'єктів господарювання як чинник сталого розвитку ринкової економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  (1лютого 2013 р.) / Відповідальний редактор Глущенко В.В. - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. - С. 399-401.