ua / en

Шуба Олена Артурівна

 Shuba.jpg  

 

Посада

     
Доцент закладу вищої освіти

 

Вчене звання,
науковий ступінь

 Доцент, кандидат географічних наук
 Викладає дисципліни

 

1. Міжнародна економіка

 Освіта
 Харківський державний університет імені О. М. Горького, 1987, «Фінанси та кредит». 
Наукові інтереси Міжнародні фінанси, фондові ринки
Персональні профіліORCID
Research Gate
Google Scholar
E-maile.shuba@karazin.ua

Публікації (вибірково):
  1. Шуба О. А. Провідні тенденції процесу віртуалізації світового фондового ринку. Бізнес Інформ. 2022. №1. C. 67-73. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-1-67-731. 
  2. Шуба О. А., Льоткіна В. В. Сучасний стан необанкінгу в США та країнах Європи. Бізнес Інформ. 2022. № 7. C. 17 - 24.
  3. Шуба О. А. Особливості інтеграції фондового ринку України у світовий фондовий ринок. Бізнес Інформ. 2021. №4. C. 183 - 189. https://www.business-inform.net/search/?qu=Шуба+Олена+&x=10&y=3
  4. Шуба М.В., Шуба О.А. Глобальне старіння населення як виклик розвитку міжнародних економічних відносин (розділ 2.4) / Імперативи розвитку міжнародних економічних відносин в умовах глобальних викликів : колективна монографія / кол. авт. ; за ред. О. А. Довгаль. -Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. - 528 с. С. 170-195.2. Shuba M. &
  5. Shuba O. Endowment as an alternative source of funding for the higher education modernization in the context of economic globalization / 21st century higher education in the context of economic globalization: modernization strategies: monograph / ed. D. Kamenova, N. Goncharenko. Varna: 2021. 174 p. P. 119-136. URL: https://www.researchgate.net/publication/356791446_21ST_CENTURY_HIGHER_EDUCATION_IN_THE_CONTEXT_OF_ECONOMIC_GLOBALIZATION_MODERNIZATION_STRATEGIES?fbclid=IwAR27BGLgTRBy3rONMBlyk7U8SZh2WVPcKTqvcCx0yFHhA5Cko0XgKf5aUuE