ua / en

Сазонова Олена Станиславівна

sazonova.jpg 

 

Посада

     

Доцент

Вчене звання, 
науковий ступінь
кандидат фізико-математичних наук
Викладає дисципліни


 

1. Теорія ймовірностей та математична статистика
2. Вища математика
3. Оптимізаційні методи та моделі

Освіта
 

Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, 2010, математика

Наукові інтересиінтегро-диференціальні рівняння в частинних похідних, інформаційні системи в економіці, аналіз даних
Персональні профілі

ORCID
Research Gate
Google Scholar

 E-mailolena.s.sazonova@karazin.ua
olena.s.sazonova@gmail.com

Публікації (вибірково):

  1. Gordevskyy V. D., Sazonova Е. S. Continual approximate solution of the Boltzmann equation with arbitrary density // Matematychni Studii. 2016. Vol. 45, № 2. P. 194-204.
  2. Gordevskyy V. D., Sazonova O. S. Continual distribution with screw modes // Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University. Ser.: Mathematics, Applied Mathematics and Mechanics. 2016. Vol. 84, № 2. P. 112-122.
  3. Гордевський В. Д., Сазонова О. С. Про один клас наближених розв'язків рівняння Больцмана з гвинтовими модами // Доповіді НАН України. 2014. № 2. С. 7-12.
  4. Сазонова О. С. Асиметричні гвинтові потоки, що мінімізують інтегральний відхил між частинами рівняння Больцмана // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна. Серiя: Математика, прикладна математика i механiка. 2012. № 1030. C. 4-13.
  5. Gordevskyy V. D., Sazonova Е. S. Continuum analogue of bimodal distribution // Theor. And Math. Physics. 2012. Vol. 171, № 3. P. 839-847.
  6. Gordevskyy V. D., Sazonova Е. S. Asymmetrical Bimodal Distributions with Screw Modes // Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry. 2011. Vol. 7, № 3. P. 212-224.