ua / en

Самофалова Тетяна Олександрівна

samofalova.jpg   

 

Посада

     
Доцент закладу вищої освіти

 

Вчене звання,
науковий ступінь

 Кандидат наук з державного управління
 Викладає дисципліни
 

1. Національна економіка та євроінтеграція
2. Світова економіка та глобалізація

 Освіта
 Харківський сільськогосподарський інститут імені Докучаєва за спеціальністю "Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві", 1990 
Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "Державне управління", 2006
Наукові інтересиМеханізми державного регулювання в процесах інноваційно-інвестиційного відтворення
Персональні профіліORCID
Research Gate
Google Scholar
E-mailtanysamova@gmail.com

Публікації (вибірково):
  1. Самофалова Т.О. Активізація інноваційного потенціалу регіонів на основі державно-приватного партнерства / Т.О. Самофалова // Державне будівництво [Електронне видання] - 2017. - № 2. - Режим доступу до журн.: http:// www.kbuapa.kharkov.ua
  2. Самофалова Т.О. Взаємодія і відповідальність сторін в угодах державно-приватного партнерства / Т.О. Самофалова // Державне будівництво [Електронне видання] - 2018. - № 1. - Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua
  3. Розвиток людських ресурсів у сфері підприємництва: теорія і практика державного регулювання. Монографія / Т.О. Самофалова Розділ 2.3. Розвиток людського капіталу у процесі взаємодії держави, бізнесу і суспільства Н.В. Статівка, О.В. Жадан, В.Л. Міненко [та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Н.В. Статівки, О.В. Жадана. - Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. С. 70-80.
  4. Історія економіки та економічних теорій : підручник / [В.О. Сивоконь, Н.В. Статівка, В.Л. Міненко та ін.] / Т.О. Самофалова Розділ 5.2. Державно-орієнтована теорія меркантилізму ; за заг. ред. к.е.н., доц. В.О. Сивоконя, д.держ.упр., проф. Н.В. Статівки. - Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2019. 620 с. Розділ 5.2. С. 94-101.
  5. Менеджмент: простір варіантів : навчальний посібник. За заг. ред. проф. Г. О. Дорошенко / Т.О. Самофалова Розділ 17.  Публічний менеджмент в системі соціального управління. Харків. ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. 520 с. Розділ № 17. С. 423-453. Режим доступу: URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/16194
  6. Самофалова Т.О. Управління якісним переходом в державному управлінні України Т.О. Самофалова // Шістдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки: матеріали Мiжнародної наукової iнтернет-конференцiї 30 червня 2022 р.  Режим доступу: http://spilnota.net.ua  
  7. Самофалова Т.О. Публічне управління та адміністрування в Україні: бюрократія і реформи епохи знань. Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 46): Міжнародна наукова інтернет-конференція 13-14 грудня 2022 р. URL http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=3486