ua / en

Носова Ольга Валентинівна

nosova.jpg 

 

Посада

     
Професор

 

Вчене звання, науковий ступінь

 Професор, доктор економічних наук
 Викладає дисципліни
 

1. Сучасні економічні теорії
2. Світова економіка та глобалізація 

 Освіта
 

Ростовський державний університет, 1981,
економіст

 Наукові інтереси Прямі іноземні інвестиції в умовах інституційно-ринкової трансформації економіки
 Персональні профілі ORCID
Google Scholar
 E-mail:   olga.nosova@karazin.ua

Публікації (вибірково):

  1. Носова О.В. Роль кластеров в институциональной среде. Їнституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі.- Збірник наукових праць за мат. Х міжнар. науково-практ. конф. Полтава, 2018. - С. 155 - 158.
  2. Носова О.В., Носова Т.Ю. Иерархия экономических институтов. Право, економіка та управління: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник наукових праць за матер. Міжнар. Наук. - практ. Конф. - Одеса: Фенікс, 2018. - С. 77 - 82.
  3. Nosova O.V., Pavlov K.V. Analysis of realization of regional industrial policy in former Soviet Union: problems and prospects// Вестник Полоцкого Государственного университета. -Серия D.- Экономические и юридические науки : научно-теоретический журнал. - 2018. - № 5. - С. 18 - 25.
  4. Nosova O.V. Corporate Social Responsibility Practices and their Application. Indonesian Journal of Corporate Social Responsibility and Environmental Management. - 2018.- № 1(1).- p. 51- 58.
  5. Nosova O.V. Interdisciplinary approach to regional integration.- Міжнародні відносини Серія" Економічні науки". - № 15.- 2018. - С. 16 - 20.
  6. Nosova O.V. Labour productivity and its assessment. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Економічна». Випуск № 94.- 2018.- p. 6 - 14.