ua / en

ОГОЛОШЕННЯ

 

ЗМІСТ (Випуск 102, 2022)

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Нестеренко О.О., Кононов І.І. Концептуальні засади аудиту в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю…………………………..


5

Орєхова К.В., Головко О.Г., Христофорова О.М., Єфименко М.О. Особливості забезпечення фінансової безпеки підприємства в умовах пандемії Covid-19…………………………………………………...............14

ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА

Беззубко Б.І., Беззубко Л.В. Перехід до європейських стандартів в сфері вивозу твердих побутових відходів………………………………………...


23

Пархоменко Н.О. Тенденції розвитку світового ринку коптилень, мангалів, барбекю та аксесуарів до них…………………………………...


32

Крикун О.О. Концепція міжнародних стандартів і система оцінювання якості та рівня життя………………………………………………………..


39

Негрей М.В., Трофімцева О.В. Аналіз функціонування аграрного сектору України в умовах війни……………………………………………


49

МОДЕЛЮВАННЯ, ІМІТАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В ЕКОНОМІЦІ Й УПРАВЛІННІ

Полянський В.О. Моделі оцінки стійкості макроекономічних систем до екзогенних «шоків»………………………………………………………...


57

Меркулова Т.В., Ніколаєва О.Г. Кластерний аналіз податкових показників у європейських країнах………………………………………...


69

 

PDF версія випуску доступна за посиланням 

 

 

Основні дані про видання:

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Економічна» (Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University Economic Series) є фаховим виданням України категорії «Б» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 року №409). 

У Віснику публікуються статті за спеціальностями: 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент».

Науковим статтям та номеру присвоюється DOI (Digital Object Identifier).

ISSN 2311-2379 (Print)

Офіційний сайт видання https://periodicals.karazin.ua/economy


« назад