ua / en

Поздравляем!

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт


1-е місце - Антонов Ігор

Анотація роботи "Моделювання впливу оподаткування на економычне зростання з урахуванням тіньового сектору"

Вплив держави на економічне зростання забезпечується різними інструментами регулювання, найважливішим з яких є оподатковування.

Актуальною проблемою, що пов’язана з цим, є попередження ухилень від сплати податків. Проблематика, пов'язана з тіньовим сектором економіки, знаходиться у фокусі актуальних досліджень вітчизняних і закордонних учених. У більшості робіт аналіз ведеться за допомогою математичного моделювання.

Робота присвячена аналізу динамічного аспекту взаємозв'язку зростання економіки, податкових платежів, тіньового сектора й витрат на податковий контроль за допомогою нелінійної дискретної моделі.

У роботі проаналізовані основні показники й фактори економічного зростання, проведено огляд еволюції основних моделей економічного зростання, а також розглянуті особливості державного регулювання економічного зростання.

Проведено дослідження основних типів динамічної поведінки моделі, отримані умови існування стаціонарного стану й сталого розвитку. Проаналізовано чутливість моделі до зміни визначальних параметрів.

Реалізовано апробацію моделі на параметрах, визначених за статистичним даними й експертними оцінками для України.

Ключові слова: ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, СУКУПНИЙ ДОХІД, ПОДАТКОВА СТАВКА, ЛЕГАЛЬНИЙ СЕКТОР, ТІНЬОВИЙ СЕКТОР, НЕЛІНІЙНА ДИСКРЕТНА МОДЕЛЬ, ФАЗОВИЙ ПОРТРЕТ.


2-е місце - Грищенко Наталія

Анотація роботи "Застосування імітаційного моделювання для аналізу кредитного ризику"

У роботі обгрунтовано актуальність проблеми оцінки та управління банківських ризиків і, зокрема, кредитного ризику. Розроблена і реалізована в пакеті Vensim системно-динамічна модель інтегральної оцінки кредитного ризику Банку. Із метою тестування моделі проведено експеримент. 

Ключові слова: БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ, ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ, СИСТЕМНА ДИНАМІКА, МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКУ


Diplom-AntonovDiplom-Prixodko« назад