ua / en

Вітаємо випускників-магістрів спеціальності "Прикладна економіка"!

Кафедра економічної кібернетики  та прикладної економіки щиро вітає випускників-магістрів спеціальності «Прикладна економіка» з успішним складанням фахового іспиту та захистом випускних робіт! Усі випускники продемонстрували гарні знання предметної галузі, широку ерудицію в гуманітарних та фундаментальних дисциплінах. Дипломні роботи магістрів виконані на ґрунтовному теоретичному рівні з використанням математичного апарату, класичних та прикладних моделей економіки.
Прикладники магистры
Комісія відзначила як найкращі наступні роботи студентів очної форми навчання:  О. С. Буртника за темою «Аналіз макродинаміки з використанням виробничих функцій» (кер. Кононова К. Ю.), А. О. Гладкова за темою «Експериментальні методи дослідження моделей поведінки платників податків» (кер. Т. В. Меркулова) та В. О. Мінакова за темою «Моделювання виробничих процесів засобами дискретної імітації» (кер. К. Ю. Кононова).

Серед найкращих робіт студентів заочної форми навчання слід відзначити роботи Д. А. Реброва за темою «Моделювання обслуговування клієнтів у медичному закладі» (кер. Т. В. Біткова), О. О. Сурікова за темою «Моделювання забезпечення населення лікарськими засобами» (кер. К. Ю. Кононова) та Є. С. Дяченко за темою «Моделювання діяльності транспортної компанії з використанням генетичних алгоритмів» (кер. К. Ю. Кононова). За вдале застосування фундаментальних математичних результатів слід відмітити роботу О. А. Житняківської «Використання функцій комплексних змінних в економетричному моделюванні» (кер. Т. В. Меркулова).

Колектив кафедри пишається науковими досягненнями наших випускників та бажає їм успішної професійної діяльності!

« назад