ua / en

Меркулова Тамара Вікторівна

Merkulova.jpgПосадаЗавідувач кафедри

Вчене звання, науковий ступінь

Професор, доктор економічних наук
Викладає дисципліни

1. Моделювання економіки
2. Податки та податкова політика 
3. Моделі економічної динаміки 
4. Економічний ризик та методи його вимірювання 
5. Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень

Освіта

Новосибірський державний університет, 1978, спеціальність - економічна кібернетика

Наукові
інтереси
поведінкова та експериментальна економіка, інституціональна економіка, оподаткування, 
моделі економічного зростання
Персональні профілі

SCOPUS
ORCID
Google Scholar
ResearchGate

E-mailtamara.merkulova@karazin.ua


download CV

Всього: 186 робіт з моделювання економічних процесів, економічної теорії, оподаткуванню, експериментальної економіки, у тому числі за останні 5 років опубліковано 5 робіт у виданнях, що індексуються SCOPUS, 9 статей у фахових виданнях, 4 колективних монографій, 7 публікацій у зарубіжних виданнях та матеріалах міжнародних конференцій, 2навчально-методичних посібники, 2 сертифікованих дистанційних курси.

Публікації (вибірково):

 1. Merkulova, T., Bohdanova, H. Determinants of social trust: Analysis using machine learning methods. CEUR Workshop Proceedings (Conference Paper), 2021. 2927. P. 108-124. Режим доступу: https://mpsesm.org/index.php/mpsesm/mpsesm-xiii/paper/view/983
  http://ceur-ws.org/Vol-2927/paper9.pdf (Scopus, h 57) 
 2. Merkulova T., Kononova K. Trust shifting as a reaction to pandemic: cross country analysis. Rivista di Studi sulla Sostenibilita - Franco Angeli Edizioni, 2020. № 2. P. 11-33. DOI: 10.3280/RISS2020-002002. (Scopus, Q3, sjr 0.153, h 12)
 3. Merkulova T., Kononova K., Deyneka M. Income inequality influence on economic growth and sustainable development. Rivista di Studi sulla Sostenibilita, 2018, №2, Р. 27-43. DOI: 10.3280/RISS2018-002003. (Scopus, Q3, sjr 0.153, h 12)
 4. Біткова Т., Меркулова Т., Янцевич А. Системно-динамічна модель податкової поведінки з урахуванням розподілу доходів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна». 2019. № 97. C. 21-30. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2019-97-03
 5. Меркулова Т. В., Зубова В.В. Использование алгоритма Гейла-Шепли для решения экономических задач // Business-Engineering. Quarterly refereed and reviewed international scientific journal. 2019. №3. С. 140-144.
 6. Меркулова Т.В., Коваль Б.С. Trust and socio-economic indicators: model including religion factor. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна серія «Економічна». 2018. Вип. 94. С. 29-35.
 7. Merkulova T., Kononova K., Deyneka M. Income inequality influence on economic growth and sustainable development. Rivista di Studi sulla Sostenibilita. 2018. Is. 2, P. 27-43. DOI: 10.3280/RISS2018-002003.
 8. Меркулова Т. В., Томілович О. В. Макроекономічна динамічна модель з врахуванням екологічних факторів (на прикладі України). Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна cерія «Економічна». 2018. Вип. 95. С. 49-54.
 9. Меркулова Т.В. Податкове регулювання розподілу доходів: математичний аналіз / Т.В. Меркулова, А.А. Янцевич // Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. - Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. - 456 с. Англ. мова, польск. мова, рос. мова, укр. мова. - С. 133-143. (розділ монографії)
 10. Merkulova T., Kononova K., Titomyr O. Development trends of circular economy: Case study of Ukraine. Rivista di Studi sulla Sostenibilita - FrancoAngeli Editore. 2017. Is. 2. P.51-66.
 11. Меркулова Т.В. Эксперимент в экономическом анализе: опыт vs скепсис. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна серія «Економічна». 2017. Вип. 92. С. 7-13.
 12. Merkulova T., Kononova K. Environmental management: Emission control instruments. Quality - Access to Success. 2016. No.17. P. 497-503.
 13. Merkulova Т., Bitkova Т. and Kononova K. Tax Factors of Sustainable Development: System Dynamics Approach towards Tax Evasion Analyses. Rivista di studi sulla sostenibilita. 2016. Vol. 2016. Issue 1. P. 35-47.
 14. Merkulova T.V., Yantshevich A.A. Dynamic model of bank equity capital: Analysis of conditions and restraints for growth. Actual Problems of Economics. 2016. Vol.180, Issue 6. С. 405-418.
 15. Меркулова Т.В. Справедливість, нерівність і економічна ефективність: аналіз та моделювання взаємозв'язків. Економічна теорія. 2016. № 4. С. 77-86.
 16. Меркулова Т.В., Кононова К.Ю. Нейромережевий підхід до моделювання поведінки: аналіз результатів експерименту «суспільне благо». Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2015. № 4. С. 113-134.
 17. Merkulova T., Bitkova T. Opportunism and reciprocity in economic behaviour: "Public Goods" game results - case study of Ukraine. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна». 2015. № 89. C. 13-21.
 18. Меркулова Т.В., Янцевич А.А. Энтропийный подход в анализе распределения доходов в обществе. Економіка: реалії часу / Науковий журнал. 2014. № 4 (14). С. 5-10.