ua / en

Лубенець Сергій Васильович

Лубенец Сергей Васильевич

 

Посада

     

Доцент

 

 

Вчене звання, 

науковий ступінь

  Доцент, кандидат технічних наук
Викладає дисципліни


 

1. Економетрика
2. Інформаційні системи та технології в управлінні
3. Прогнозування соціально-економічних процесів

ОсвітаХарківський державний університет ім. О.М. Горького, 1991, радіофізика та електроніка
Харківський національний економічний університет, 2006, менеджмент організацій
Наукові інтересидослідження й розробка інформаційних систем і технологій, побудова та дослідження моделей у сфері прийняття управлінських рішень, аналіз та прогнозування фінансових інвестицій
Персональні профілі 

ORCID
Research Gate
Google Scholar

E-mails.lubenec@karazin.ua

Публікації (вибірково):
  1. Меркулова Т.В. Комплексна оцінка ефективності інтернет-магазинів в електронній комерції / Т.В. Меркулова, С.В. Лубенець. А.А. Янголенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна». 2019. № 96. C. 43-54.
  2. Павленко Е.П. Модели и показатели оценки качества программного обеспечения информационных систем / Е.П. Павленко, С.В. Лубенец, В.А. Айвазов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. - Х.: НТУ «ХПІ». - 2018. - №22(1298). - С. 11-15.
  3. Павленко Е.П. Процедура многокритериального оценивания качества программного обеспечения информационных систем / Е.П. Павленко, В.А. Айвазов, С.В. Лубенец // Scientific Journal «ScienceRise». - 2016. - №4/2(21). - С. 19-23.
  4. Лубенець С.В. Моделювання інтегрально-рейтингової оцінки інвестиційної привабливості банків / С.В. Лубенець. В.В. Гришунін // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Економічна». - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна - 2016. - вип. №90. - с. 97-107.
  5. Харцій О.М. Соціально-педагогічні аспекти підготовки менеджера / О.М. Харцій, С.В. Лубенець // Вісник Харківської держ. акад. культури. Сер. Соціальні комунікації: зб. наук. пр. Вип. 48 / ХДАК. - Харків: ХДАК, 2016. -- С. 204-210.