ua / en

Ковпак Ельвіра Олександрівна

kovpak 1.jpg

 

Посада

     

Доцент

 

Вчене звання,

науковий ступінь

 Доцент, кандидат економічних наук
 Викладає дисципліни
 

1. Прикладна економетрика
2. Організаційне проектування
3. Актуарні розрахунки

 Освіта
 

Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, 2006,
економічна кібернетика

 Наукові інтереси моделювання бізнес-процесів в економіці, прогнозування соціально-економічних процесів, економетрика, зелена економіка, інвестиційний аналіз
 Персональні профілі 
ORCID
Research Gate
Google Scholar
 E-mail elvira.kovpak@karazin.ua
kovpak.elvira@gmail.com 


Публікації (вибірково):
  1. Ковпак Е., Орлов Ф. Порівняльний аналіз моделей машинного навчання і регресій для прогнозування ціни легкового авто // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна». 2019. № 97. C. 31-40.
  2. Ковпак Е.О., Михайленко В.Г., Масленнікова О.В. Регресійні моделі динаміки шкідливих викидів в атмосферу України // Вісник Харківського національного .університету імені В. Н. Каразіна, серія "Економічна". - 2017. Випуск 93 с.119-128.
  3. K. Kononova, E. Kovpak. Green ICTs: impact on the environmental sustainability // International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics. Vol. 2, No. 2/3/4, 2016.
  4. Ковпак Е.О. Регресійна модель індексу ПФТС // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. - 2015. - №6. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=6&y=2015
  5. Ковпак Е.О. Прогнозування обсягів продажу нових автомобілів в Україні // Економіка: реалії часу. Науковий журнал [Електронний ресурс]. - Одеса, 2015. - №2 (18). - с. 81-87. 
  6. Кононова Е.Ю., Ковпак Э.А., Сухомлин П.В. Мультиагентная модель экономической эволюции: анализ чувствительности траектории // Бизнес Информ. - 2015. - №4. - C. 105-112.