ua / en

Гуца Олег Миколайович

gutsa.jpg

 

Посада

  

Доцент

 

Вчене звання,
науковий ступінь


Доцент, кандидат технічних наук
Викладає дисципліни
 

1. Моделювання бізнес-процесів
2. Методи прийняття рішень

Освітаінженер-системотехнік, Харківський інститут радіоелектроніки, факультет обчислювальної техніки, кафедра електронних обчислювальних машин
Наукові інтересиінформаційні технології у сфері систем підтримки прийняття рішень: автоматизація побудови систем прийняття рішень на основі методів вербального аналізу, розробка ситуаційного управління у соціально-економічних системах;
процесний підхід в управлінні підприємством: документування, моделювання, оптимізація та імплементація бізнес-процесів, розробка та впровадження регламентів;
логікоаналітична експертиза текстів з описанням систем та процедур (юридичні тексти, регламенті, статути).
Персональні профілі 

ORCID
Research Gate
Google Scholar

E-mailoleh.hutsa@karazin.ua

Публікації (вибірково):

SCOPUS:

- Hutsa O., Igumentseva N., Dovgopol N., Yakubovska S. Development of the information technology for checking textual procedures for logical coherence and completeness. Восточно-Европейский ЖУРНАЛ передовых технологий. 2017. № 5/2 (89). С. 55-64. doi: 10.15587/1729-4061.2017.110660.
- Valery F. Obolentsev, Oleh M. Hutsa, Olga B. Demchenko Information technology of verification of algorithmic of medical regulations. Wiadomości Lekarskie. 2019. tom LXXII, nr 12 cz. II. P.2427-2433. doi: 10.36740/WLek201912206.

11 монографій (1 особиста та 9 колективних, з них 4 на англійській мові, які надруковано у країні ЕС), зокрема:
- Гуца О.Н. Знаниеориентированные технологии для решения организационных проблем в бизнесе : монография. Харьков: ООО «Компания СМИТ». 2015. 176 с.
- Hutsa O.M., Ovsiuchenko Y.V., Petrova R.V., Morozova A.I. Information computer technology of enterprise development strategy formation on the basis of benchmarking methods : Collective monograph / Edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev. Riga: ISMA, 2019. P. 107-116.

26 у фахових виданнях (ВАК), зокрема:
- Гуца О.Н., Ельчанинов Д.Б., Порван А.П., Якубовская С.В. Системы поддержки принятия решений в управлении проектами, основанные на качественных методах. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. Харків: НТУ «ХПІ». 2017. № 3 (1225). С. 82-88. doi: 10.20998/2413-3000.2017.1225.15.
- Тімофєєв В.О., Гуца О.М., Пересада О.В. Інформаційна технологія створення ботів-експертів на основі процедуральних знань. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. Харків: НТУ «ХПІ». 2017. № 2 (1224). С. 23-28. doi: 10.20998/2413-3000.2017.1224.4.