ua / en

Дейнека Маргарита Олександрівна

Deyneka.jpg 

Посада
     
Старший викладач

Викладає дисципліни
1. Економетрика
2. Візуалізація бізнес-процесів
3. Візуалізація даних

Освіта
Харковський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2013,
економічна кібернетика
Наукові інтересипрогнозування соціально-економічних процесів, нерівність доходів, економічний ріст, візуалізація даних
Персональні профіліORCID
Research Gate
Google Scholar

E-mailm.o.deyneka@karazin.ua
m.a.deyneka2016@gmail.com

Публікації (вибірково):
  1. Merkulova T., Kononova K., Deyneka M. (2018). Income inequality influence on economic growth and sustainable development. Rivista di Studi sulla Sostenibilita, 2, 27-43. DOI: 10.3280/RISS2018-002003
  2. Оцінка оптимального рівня диференціації доходів за допомогою апарату виробничо-інституційних функцій / С. І. Забуга, М. О. Дейнека // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Економічна. - 2017. - Вип. 93. - С. 137-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhE_2017_93_16.
  3. Дейнека М. А. Использование энтропии для анализа распределения доходов населения «Актуальні проблеми стабілізації соціально-економічного розвитку в сучасних умовах» (Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молоди учених, Харків-2013).
  4. Дейнека М. А. Microsoft Visio как средство моделирования бизнес-процессов. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (22-23 квітня 2016 року) «Сучасний стана та перспективи розвитку економіки України» - С.184-186.
  5. Дейнека М.О. Сервисы для создания инфографики. Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XVIII меж вуз. науч.-практ. Конф., Харьков, 26 ноября 2016 г. /Нар. укр. акад., каф. Информ. Технологий и математики. - Х.: Изд-во НУА, 2016 год. - 104 с. (С.19-22)
  6. Дейнека М. А. Использование аппарата производственно- институциональных функций для нахождения оптимального уровня дифференциации доходов// Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 вересня 2017 р.). - Полтава: ЦФЕНД, 2017. - 175 с.(С.153-155)
  7. Дейнека М.О., Гупалова А.С. Інформаційно-комунікаційні технології на підприємствах України: огляд та прогноз. Виклики та шляхи сприяння економічному розвиткові України на тлі світових тенденцій (присвячена 85-річчю заснування економічного факультету). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (19-20 квітня 2019 року)-Харків:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2019.-237 (с.215-с.217).
  8. Дейнека М.О., Литвин А.А. Додатки PLAY МАРКЕТ для бізнесу: аналітичний огляд. Виклики та шляхи сприяння економічному розвиткові України на тлі світових тенденцій (присвячена 85-річчю заснування економічного факультету). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (19-20 квітня 2019 року)-Харків:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2019.-237. (с. 218-220)