ua / en

Даніч Віталій Миколайович

danich.jpg

 

Посада

     

Професор

 

Вчене звання,

науковий ступінь
 Професор, доктор економічних наук
 Викладає дисципліни


 

1. Економічна кібернетика
2. Методологія дослідження соціально-економічних процесів
3. Технології проектування та адміністрування БД іСД
4. Системний аналіз

 Освіта
 Харківський державний університет імені О.М. Горького, 1970, спеціальність - обчислювальна математика;
Східноукраїнський національний університет, 2001, спеціальність - фінанси
 Наукові інтереси дослідження швидких лавиноподібних процесів (типу панік та ажіотажу) в соціально-економічних системах, дослідження інформаційно-управлінських систем та технологій,моделювання та оптимізація в технічних та соціально-економічних системах
 Персональні профілі ORCID
Google Scholar
 E-mail danichvitaly@gmail.com 

 

Публікації (вибірково):
  1. Даніч В.М. Моделювання динаміки менталітету суб'єкта масових комунікацій / В.М. Даніч // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Економічна», випуск 96, 2019. - С. 15-23.
  2. Даніч В.М., Шевченко С.М. Розвиток інформаційно-управлінських архітектур вищих навчальних закладів в умовах дезінтеграції. / В.М. Даніч, С.М. Шевченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Економічна», випуск 92, 2017. - С. 58 - 66
  3. Даніч В.М., Сокіл А.О. Демографічна динаміка та потенційний попит на освітньому ринку кластеру регіонів / В.М. Даніч, А.О. Сокіл // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Економічна», випуск 93, 2017. - С. 101-111.
  4. Данич В.Н., Брославский Ю.Г. Малобюджетные формы и методы электронной коммерции в Украине / В.Н. Данич, Ю.Г. Брославский // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Економічна», випуск 90, 2016. - С. 108 - 115.
  5. Даніч В.М., Пархоменко Н.О. Визначення кризового стану підприємства /Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2013. - №4. - Суми: Видавництво СумДУ, 2013. - С. 208-218. 

Розділ монографії:
  • Даніч В.М., Могилевска Н. Інформаційно-математичні моделі ринку освітніх послуг . // Моделирование процессов управления в информационной экономике. Монография / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. -Бердянск, Издатель Ткачук А.В., 2017. - С. 305 - 313.
  • Даніч В.М., Кальницька Б.М. Моделювання системи репетиторських послуг. // Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели. Монография / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. - Харьков, ВШЭМ - ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. - С. 430 - 445. 
  • Даніч В.М., Старчак І.В., Усачова А.С. Стипендіальні системи ВНЗ та їх оцінка студентським загалом. // Міжнародна монографія / Під ред. докт. екон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. екон. наук, проф. Т.С. Клебанової. - Харків-Братислава, ВШЭМ - ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2019.
  • Даніч В.М. Моделювання динаміки комунікативних властивостей суб'єктів соціуму //Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем. Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. - Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської місь-кої друкарні, 2019. - 456 с., с. 297 - 308.