ua / en

Біткова Тетяна Вікторівна

bitkova-1.jpg  

Посада

     
Доцент

 

Вчене звання, науковий ступінь

 Доцент, кандидат економічних наук
 Викладає дисципліни
 

1. Імітаційне моделювання
2. Моделювання економіки
3. Дискретне моделювання
4. Моделювання ланцюгів постачань

 Освіта
 

Московський інститут управління, 1978,
економічна кібернетика

 Наукові інтереси імітаційне моделювання, метод системної динаміки, математичне
та комп'ютерне моделювання
 Персональні профілі SCOPUS
ORCID
Research Gate
Google Scholar
 E-mail tbitkova@karazin.ua

Эл.почта

Публікації (вибірково):
  1. Merkulova Т., Bitkova Т. and Kononova K. Tax Factors of Sustainable Development: System Dynamics Approach towards Tax Evasion Analyses. Rivista di studi sulla sostenibilita. 2016. Vol. 2016. Issue 1. P. 35-47.
  2. Біткова Т.В., Гумірова Ю.С. Моделювання впливу демографічних процесів на економічне зростання: системно-динамічний підхід. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. № 6(68). С. 164-172. DOI: 10.32782/2520-2200/2018-6-26.
  3. Біткова Т., Ричак Н., Гричаний О. Використання дощової води на урбанізованих територіях та управління якістю зливових стоків: еколого-економічні аспекти. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна cерія «Економічна». 2018. № 94. C. 15-28.
  4. Меркулова Т.В., Біткова Т.В. Модель податкової поведінки з урахуванням розподілу доходів: системно-динамічний підхід. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». - Національний університет харчових технологій ГО «Інститут проблем конкуренції». 2018. С. 93-96.
  5. Tamara Merkulova, Tatiana Bitkova. Trust measurement: comparative analysis of experimental and sociological methods. Rocznik Lubuski. 2016. Tom 42 część 2a/2016, P. 23-33.
  6. Merkulova T.V., Bitkova T.V. Tax evasion and tax behaviour efficiency: a system dynamics approach. Economic Cybernetics. International scientific journal. 2013. № 1-3 (79-81). Р. 16-22.
  7. Меркулова Т.В., Биткова Т.В. Использование имитационного моделирования для анализа кредитного риска. Праці Одеського політехнічного університету. 2011. Вип. 3(37). С. 142-147.
Розділ монографії:
  • Меркулова Т.В., Біткова Т.В. Фискальные факторы устойчивого роста: анализ на основе системно-динамического похода. Фискальное регулирование циклических колебаний в экономике: теория и практика: монографія. / Под ред. к.э.н., проф. А.Д. Данилова. К.: «ДКС центр», 2013. С. 150-161.